ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

panrap

Ράπτης Παναγιώτης

ΕΤΕΠ

Πτυχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Msc. Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Στοιχεία επικοινωνίας:

con_tel+30 2610 369255

con_fax+30 2610 369245

emailButtonpanrap AT teiwest.gr

Ο Παναγιώτης Ράπτης είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ε.Α.Π. με τίτλο μεταπτυχιακής εργασίας (master thesis) : ΄΄ Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Απαιτήσεις εναρμόνισης με IEC και CENELEC.΄΄.

Επίσης έχει Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην ΄΄Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση΄΄ από το Ε.Α.Π., ενώ αυτή την χρονική περίοδο ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (MEd) ΄΄Εκπαίδευση Ενηλίκων΄΄ στο Ε.Α.Π.

Είναι διορισμένος σε μόνιμη οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. κλάδου ΠΕ17 από τον Ιανουάριο του 2004 υποστηρίζοντας τα εργαστήρια ΄΄Ηλεκτρικών Μηχανών΄΄ και ΄΄Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου - Βιομηχανικών Αυτοματισμών - Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων & Συστημάτων Συλλογής κ΄ Επεξεργασίας Μετρήσεων΄΄. Από το Νοέμβριο του 1993 έως τον Ιανουάριο του 2004 εργάστηκε ανελλιπώς ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στην Πάτρα στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΤΡΟΝ με αντικείμενο την μελέτη – σχεδίαση – επίβλεψη - κατασκευή βιομηχανικών αυτοματισμών, Η/Μ εγκαταστάσεων , πρότυπων ηλεκτρονικών κατασκευών, καθώς και προμήθεια-εγκατάσταση εξειδικευμένου επιστημονικού- εργαστηριακού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 έως το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εργάστηκε ως Έκτατο Εκπαιδευτικό ωρομίσθιο προσωπικό (εργαστηριακός συνεργάτης) στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πάτρας στα εργαστηριακά μαθήματα : Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Σχεδίαση και Ανάλυση Η/Μ μελετών με Η/Υ (4Μ-FINE ADAPT) , Ηλεκτροτεχνία, Τεχνολογία Μετρήσεων και Ηλεκτρικές Μηχανές με περίπου 3.000 ώρες διδασκαλίας. Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχει πραγματοποιήσει 230 ώρες διδασκαλίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα της ειδικότητας του.

Τα ενδιαφέροντα του και η επαγγελματική του εμπειρία εστιάζονται στα αντικείμενα : συστήματα αυτοματισμών, συστήματα μέτρησης και όργανα μετρήσεων (instrumentation), έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων (data acquisition systems), προγραμματιζόμενος έλεγχος μέσω PLC και βιομηχανικοί controllers, έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και διαχείριση ενεργειακών προβλημάτων μέσω Η/Υ.

Βιογραφικό σε pdf μορφή.

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece