ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνοι διδασκαλίας

Θεωρία:

Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο:

Τοπάλης Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, που εξειδικεύεται στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, δομής και οργάνωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιδιώκεται η εμβάθυνση στη λειτουργία των σύγχρονων μικροεπεξεργαστών και των περιφερειακών τους σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των δομικών στοιχείων ενός μικροεπεξεργαστή, η διασύνδεσή του με κυκλώματα μνήμης και με μονάδες εισόδου/εξόδου, οι τρόποι διευθυνσιοδότησης δεδομένων, η διαχείριση της μνήμης και η χρήση των υποστηριζόμενων εντολών του. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εκτός από τη λεπτομερή θεωρητική παρουσίαση των αντίστοιχων εννοιών, διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες αναπτύσσονται προγράμματα σε συμβολική γλώσσα (assembly) με εφαρμογή των τεχνικών που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Οργάνωση, σχεδίαση και τεχνολογία υπολογιστών.

Εισαγωγή στον μικροεπεξεργαστή και τον υπολογιστή, αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή και μέθοδοι διευθυνσιοδότησης.

Εντολές μεταφοράς δεδομένων, αριθμητικές και λογικές εντολές, εντολές ελέγχου προγράμματος, προγραμματισμός μικροεπεξεργαστή.

Διεπαφή μνήμης, συνδεσμολογία εισόδου/εξόδου, διαχείριση διακοπών.

Προηγμένες τεχνικές διαχείρισης μνήμης, κρυφή μνήμη, σελιδοποίηση, εικονική μνήμη, διασωλήνωση, υπερβαθμωτοί επεξεργαστές.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική και τις εντολές της οικογένειας επεξεργαστών x86, τον προγραμματισμό τους σε assembly, μεταφορές δεδομένων, αριθμητικές πράξεις, λογικές πράξεις, δομές ελέγχου, βρόχους, επαναλήψεις, συγκρίσεις, διακλαδώσεις, πρόσβαση στη VGA text memory, δομή στοίβας, υπορουτίνες, πίνακες, μακροεντολές, σύνθετους αλγόριθμους και λειτουργίες εισόδου/εξόδου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • B. B. Brey, Οι μικροεπεξεργαστές της INTEL 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, Pentium και Pentium Pro: Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός και διεπαφές, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1997.

 • D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: H διασύνδεση υλικού και λογισμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • B. Forouzan, F. Mosharraf, Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • Α. S. Tanenbaum, Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: Μια δομημένη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2000.

 • W. Stallings, Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Δ. Νικολού, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2009.

 • C. Hammacher, Z. Vranesic, S. Zaky, Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007.

 • Κ. Πεκμεστζή, Συστήματα μικροϋπολογιστών I: Μικροεπεξεργαστές 80x86, Pentium και ARM, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.

 • C. M. Gilmore, Μικροεπεξεργαστές: Αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

 • Γ. Φ. Αλεξίου, Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.

 • M. Murdocca, V. P. Heuring, Computer architecture and organization, Wiley, 2007.

 • B. Parhami, Computer architecture, Oxford University Press, 2005.

 • J. Y. Hsu, Computer architecture: Software aspects, coding and hardware, Taylor & Francis, 2001.

 • S. K. Sen, Understanding 8085 8086 microprocessor and peripheral ICs, New Age International, 2006.

 • S. Dandamudi, Introduction to assembly language programming, Springer, 2004.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece