ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

4

Εργαστήριο

0

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Δ.Ο.Ν.Α.

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Βλαχόπουλος Πέτρος, Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η κάλυψη βασικών θεμάτων διοίκησης, οργάνωσης & προγραμματισμού τεχνικών έργων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός συνδυάζονται βασικές γνώσεις της διοίκησης και διαχείρισης έργων με την εξέταση πρακτικών προβλημάτων και την εφαρμογή μεθοδολογιών και εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με χρήσιμες εφαρμογές στη διοίκηση και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Βασικές έννοιες της διαχείρισης και διοίκησης έργων.

Κύκλος ζωής έργων.

Διεργασίες της διαχείρισης και διοίκησης έργων.

Δομική ανάλυση έργων.

Οργανωτική προσέγγιση έργων, οργανωτικά σχήματα επιχειρήσεων, ομάδες έργου.

Σχεδιασμός έργων.

Χρονικός προγραμματισμός έργων, διαγράμματα Gantt, δίκτυα έργου, επίλυση δικτύων έργου, μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής.

Ο ανθρώπινος παράγοντας, διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Α. Δημητριάδη, Διοίκηση - διαχείριση έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.

  • R. Burke, Διαχείριση έργου (project management): Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου, Εκδόσεις Κριτική, 2002.

  • Σ. Πολύζου, Διοίκηση και διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κριτική, 2011.

  • H. Maylor, Διαχείριση έργων (project management), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.

  • E. Verzuh, Εισαγωγή στη διαχείριση έργων (project management), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2002.

  • Α. Ι. Κοκκόση, Διαχείριση έργων (project management), Σύγχρονη Εκδοτική, 2005.

  • J. K. Pinto, Project management: Achieving competitive advantage, Prentice Hall, 2012.

  • J. P. Lewis, Fundamentals of project management, American Management Association, 2007.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece