ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

ΣΤ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Σχοινάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

 Εργαστήριο:

  Μίμμος Ευάγγελος, Χριστόπουλος Κων/νος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η παροχή γνώσεων σχετικά με τη μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και τον τρόπο σύνδεσής της με το αντίστοιχο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με τη μελέτη γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να εξοικειωθεί πλήρως με όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη μιας εγκατάστασης χαμηλής και μέσης τάσης και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των απαραίτητων στοιχείων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μέσης και χαμηλής τάσης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Ηλεκτρική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης ως σύστημα από την πλευρά του δικτύου (παροχή), παροχές χαμηλής τάσης, προσδιορισμός ονομαστικής ισχύος οικιακού ή βιομηχανικού καταναλωτή, τρόπος σύνδεσης καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Υλικά και αγωγοί εναερίων και υπογείων γραμμών μέσης και χαμηλής τάσης, ανάλυση βασικών συνιστωσών των εναερίων γραμμών μέσης και χαμηλής τάσης (τάνυση, βέλος κ.α.), υπολογισμός συνιστωσών σε διαφορετικές επιφορτίσεις.

Κατασκευαστικά μέρη των γραμμών μεταφοράς και διανομής (μονωτήρες, επίτονα κ.α.), αναλυτικοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των βασικών μερών εναέριας γραμμής (προσδιορισμός στύλων, επιτόνων, κατασκευών κορυφής κ.α.).

Αγωγοί που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης, προσδιορισμός διατομής αγωγών με κριτήριο το φορτίο, περιγραφή μέσων ζεύξεως και προστασίας εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης, παροχές καταναλωτών μέσης τάσης.

Υλικά και προστασία υποσταθμών μέσης τάσης, προσδιορισμός αγωγών και μέσων προστασίας.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ατύχημα και την επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο, τα όργανα διακοπής και ελέγχου σε υποσταθμούς μέσης τάσης, τους μετασχηματιστές υποσταθμών μέσης τάσης, τα στοιχεία κτιρίων υποσταθμών μέσης τάσης, την αντιστάθμιση, την άμεση γείωση, την ουδετέρωση και τη θεμελιακή γείωση, τη μέτρηση αντίστασης γείωσης, τους αγωγούς μέσης τάσης, τον προσδιορισμό της θέσης σφάλματος υπογείου καλωδίου, τα χαρακτηριστικά των υποσταθμών μέσης τάσης και την προστασία με διακόπτες διαφυγής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • B. M. Weedy, B. J. Cory, Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ίων, 2001.

 • Β. Ν. Ξανθού, Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μέτρηση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.

 • Κ. Λαμπρόπουλου, Μελέτη ηλεκτρικών δικτύων διανομής, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 2002.

 • Δ. Τσανάκα, Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1991.

 • Π. Ντοκόπουλου, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, 2005.

 • Μ. Μ. Κάπου, Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Έκδοση Μ. Μ. Κάπου, 1985.

 • Ν. Μ. Κιμουλάκη, Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2006.

 • Β. Δ. Μπιτζιώνη, Σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Μ. Μόσχοβιτς, Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ιδρυμα Ευγενίδου, 1990.

 • Ν. Σιαμήτρου, Σημειώσεις μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Έκδοση Ν. Σιαμήτρου, 1976.

 • S. Anasar, Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Τζιόλα, 1998.

 • C. L. Wadhwa, Electrical power systems, New Age Science, 2005.

 • A. J. Pansini, Electrical distribution engineering, CRC Press, 2006.

 • S. Khan, Industrial power systems, CRC Press, 2007.

 • L. L. Grigsby, Electric power generation, transmission and distribution, CRC Press, 2007.

 • C. Bayliss, Transmission and distribution electrical engineering, Newnes, 2007.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece