ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ε

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

 

Θεωρία:

Μίμος Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Εργαστήριο:

Χατζής Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη λειτουργία και τη χρήση διαφόρων ειδών αισθητήρων και εφαρμογών τους. Παρέχονται γνώσεις για την κατασκευή και την τεχνολογία των αισθητήρων, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και για τους τρόπους ενσωμάτωσής τους σε συστήματα μέτρησης και για τεχνικές επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στους αισθητήρες, βασικές αρχές και τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων, πηγές σφαλμάτων, αναλογικοί και ψηφιακοί αισθητήρες.

Χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης: βασικές έννοιες, ακρίβεια, σφάλμα, αβεβαιότητα, ολίσθηση, υστέρηση, κορεσμός, πόλωση, γραμμικότητα, δυναμικά χαρακτηριστικά οργάνων μέτρησης, πρότυπα μετρήσεων.

Συστήματα επεξεργασίας και συλλογής δεδομένων: διαθέσιμο υλικό (hardware) για συλλογή και έλεγχο δεδομένων, μεταφορά σημάτων, αρχιτεκτονικές διαύλων (EISA, PCI, USB), προσαρμογή σημάτων, αιτίες θορύβου, τεχνικές απομάκρυνσης θορύβου.

Μετατροπείς σημάτων: βασικές αρχές, δειγματοληψία, κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης (sample & hold), μετατροπέας A/D, μετατροπέας D/A, χαρακτηριστικά μετατροπέων, πολυπλέκτες.

Μέτρηση θερμοκρασίας: βασικές αρχές, αισθητήρες μηχανικού τύπου, διμεταλλικό έλασμα, διμεταλλικός θερμοστάτης, θερμόμετρο ηλεκτρικής αντίστασης (RTD), θερμοζεύγος, θερμίστορ, αντιστάθμιση, μετατροπή θερμοκρασίας σε τάση, μέτρηση θερμοκρασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία, οπτικό πυρόμετρο.

Μέτρηση πίεσης: βασικές αρχές, χωρητικοί αισθητήρες, πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, αισθητήρες πυριτίου και σιλικόνης, όργανα μέτρησης κενού.

Μέτρηση παραμόρφωσης, δύναμης και βάρους με πιεζοαντιστάσεις.

Εργαστήριο

Κατά την έναρξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος διενεργείται αναζήτηση πληροφοριών από πηγές διαδικτύου που αφορούν κυρίως τεχνικά εγχειρίδια αισθητήρων, ώστε να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια εκτελούνται εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τη μέτρηση θερμοκρασίας με θερμοζεύγος (τύποι θερμοζεύγους, κατασκευή ένωσης, μετρήσεις με αναλογικά όργανα και ψηφιακό βολτόμετρο με χρήση πινάκων αντιστοίχησης θερμοκρασίας και τάσης, σφάλματα και διακριτική ικανότητα, αντιστάθμιση), τον αναλογικό έλεγχο θερμοκρασίας (έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασίας, βαθμονόμηση καταγραφικών), τον προγραμματισμό ψηφιακών ελεγκτών θερμοκρασίας (δυνατότητες και διάφορες λειτουργίες τους), τη μέτρηση θερμοκρασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία σε διάφορα υλικά, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων από ενσωματωμένους ή εξωτερικούς αισθητήρες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση data logger (συλλογή δεδομένων από μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, έντασης φωτισμού, έντασης ηλεκτρικού ρεύματος, συγκέντρωσης αερίου CO2), τη μέτρηση βάρους με δυναμοκυψέλες, την εκμάθηση του λογισμικού Testpoint και την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών με αυτό (μέτρηση ταχύτητας περιστροφής, προγραμματισμός ψηφιακών μετρητών συχνότητας) και τέλος τη βαθμονόμηση αισθητηρίων με τη χρήση του μικροελεγκτή Arduino.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Μ. Ε. Χατζηπροκοπίου, Αισθητήρες: Τεχνικές και εφαρμογές, Επιστημονικές Εκδόσεις και Λογισμικό, 2006.

 • P. Elgar, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 • J. W. Gardner, Μικροαισθητήρες: Αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • K. Καλαϊτζάκη, Ε. Κουτρούλη, Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • Α. Γαστεράτου, Σ. Μουρούτσου, Ι. Ανδρεάδη, Τεχνολογία μετρήσεων - Αισθητήρια, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2009.

 • Κ. Ι. Καλοβρέκτη, Ν. Κατέβα, Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • J. Fraden, Handbook of modern sensors: Physics, design and applications, Springer, 2004.

 • J. S. Wilson, Sensor technology handbook, Newnes, 2004.

 • D. Patranabis, Sensors and transducers, PHI Learning, 2004.

 • J. Janata, Principles of chemical sensors, Springer, 2009.

 • J. G. Webster, The measurement instrumentation and sensors handbook, Springer, 1999.

 • B. R. Eggins, Biosensors: An introduction, Wiley, 1997.

 • J. W. Gardner, Microsensors, MEMS and smart devices, Wiley, 2001.

 • L. Michalski, Temperature measurement, Wiley, 2001.

 • J. Nicholas, Traceable temperatures: An introduction to temperature measurement and calibration, Wiley, 2001.

 • O. Gassmann, Sensors applications, Volume II: Sensors in intelligent buildings, Wiley, 2001.

 • H. Baltes, Sensors: A comprehensive survey, Wiley, 2001.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece