ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Δ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

1

Σύνολο

3

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνοι διδασκαλίας

Θεωρία:

  Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Εργαστήριο:

Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Ντόκας Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια αυτού του εισαγωγικού μαθήματος στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των επικοινωνιών, επιδιώκεται η εμβάθυνση στις γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με τις βασικές τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης σημάτων, όπως η διαμόρφωση πλάτους (AM), η διαμόρφωση συχνότητας και φάσης (FM/PM) και η παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM). Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζεται η θεωρία που αφορά τις αντίστοιχες έννοιες και ταυτόχρονα πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο τη μελέτη της συμπεριφοράς των βασικών τεχνικών διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας, μοντέλο επικοινωνίας, βασικά μέρη και πόροι των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.

Αναπαράσταση σημάτων στο πεδίο της συχνότητας, σειρές και μετασχηματισμός Fourier, αναλογικές τεχνικές διαμόρφωσης, διαμόρφωση πλάτους (amplitude modulation AM-DSC, AM-DSB SC, SSB, VSB), διαμόρφωση φάσης, (phase modulation PM), διαμόρφωση συχνότητας (frequency modulation WBFM, NBFM), πολυπλεξία διαίρεσης συχνοτήτων (frequency division multiplexing FDM).

Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, δειγματοληψία, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση, παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM), πολύπλεξη σημάτων PCM, συστήματα PAM & PPM, διαμόρφωση ΔΣ.

Στοιχεία θεωρίας πληροφοριών και κωδικοποίησης, θόρυβος και ρυθμός σφαλμάτων, τεχνικές μετάδοσης ψηφιακών σημάτων με αναλογικό φορέα (PSK, FSK, QPSK, QAM, QASK, TCM).

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσει που αφορούν την αναπαράσταση περιοδικών σημάτων στο πεδίο της συχνότητας, την ανάλυση τους σε σειρές Fourier, τη σύνθεση περιοδικών σημάτων, τη διαμόρφωση πλάτους, τη διαμόρφωση συχνότητας, την παλμοκωδική διαμόρφωση, καθώς και τη μελέτη φίλτρων και γραμμών μεταφοράς.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • H. P. Hsu, Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.

 • H. Taub, D. Schilling, Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

 • Α. Νασιόπουλου, Τηλεπικοινωνίες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, 2007.

 • Γ. Καραγιαννίδη, Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • Π. Κωττή, Διαμόρφωση και μετάδοση σημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.

 • L. Frenzel, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

 • M. Rice, Ψηφιακές επικοινωνίες: Μια προσέγγιση διακριτού χρόνου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • M. P. Fitz, Βασικές αρχές συστημάτων επικοινωνίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.

 • I. Glover, P. Grant, Digital communications, Prentice Hall, 2009.

 • S. Haykin, Digital communications, Wiley, 2011.

 • J. G. Proakis, M. Salehi, Digital communications, McGraw-Hill, 2007.

 • U. Madhow, Fundamentals of digital communications, Cambridge University Press, 2008.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece