ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

Β

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

4.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Χαραλαμπάκος Βασίλειος, Επίκουρος καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή προς τους σπουδαστές βασικών γνώσεων που αφορούν το πεδίο των ηλεκτρικών μετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση των σημαντικότερων ηλεκτρικών μεγεθών και τον υπολογισμό σφαλμάτων μέτρησης συνδυάζονται με πλήθος παραδειγμάτων και σημαντικό αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις βασικών ηλεκτρικών μεγεθών με το μικρότερο δυνατό σφάλμα, επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Γενικά περί ηλεκτρικών μετρήσεων, μονάδων και προτύπων, συστήματα μονάδων, θεμελιώδεις και παράγωγες μονάδες, πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων μέτρησης.

Σφάλματα μέτρησης, αιτίες σφαλμάτων, συστηματικά σφάλματα, σύνθετα συστηματικά σφάλματα, τυχαία σφάλματα, συνδυασμός συστηματικών και τυχαίων σφαλμάτων, σχετικό και απόλυτο σφάλμα, κλάση οργάνου.

Βασικοί τύποι οργάνων μέτρησης, διάκριση οργάνων μέτρησης ως προς το σύστημα μέτρησης και ως προς την αρχή λειτουργίας, παλμογράφος.

Μέθοδοι μέτρησης βασικών ηλεκτρικών μεγεθών, μέτρηση τάσης, ρεύματος, αντίστασης, συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου, χωρητικότητας πυκνωτή, μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος σε μονοφασικό και τριφασικό σύστημα, προσδιορισμός συντελεστή ισχύος σε μονοφασικό και τριφασικό σύστημα, διόρθωση συντελεστή ισχύος.

Γέφυρες μέτρησης, μετασχηματιστές μετρήσεων.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν βασικά όργανα μέτρησης, σφάλματα οργάνων μέτρησης, επέκταση κλίμακας οργάνων, παλμογράφο, μετασχηματιστές μέτρησης, μέτρηση ισχύος σε μονοφασικά συστήματα, μέτρηση και διόρθωση συντελεστή ισχύος, μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορισμό ακολουθίας φάσεων σε τριφασικό σύστημα, μέτρηση τάσεων, ρευμάτων και ισχύος σε τριφασικό σύστημα, μέτρηση συχνότητας και μέτρηση έντασης φωτισμού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Φ. Δημόπουλου, Ηλεκτρικές μετρήσεις, Έκδοση Φ. Δημόπουλου, 1999.

 • Π. Ν. Νικολόπουλου, Ηλεκτρικές μετρήσεις - Τόμος Α, Επιστημονικές Εκδόσεις, 1980.

 • Ν. Ι. Θεοδώρου, Ηλεκτρικές μετρήσεις - Τεύχος Ι: Κλασσικές μετρήσεις, Εκδόσεις Συμμετρία, 2000.

 • Σ. Α. Πακτίτη, Ηλεκτρονικά όργανα και μετρήσεις, Εκδόσεις Ίων, 1995.

 • B. Μπιτζιώνης, Ηλεκτρικές μετρήσεις: Θεωρία και εφαρμογή, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Β. Πετρίδη, Ηλεκτρικές μετρήσεις, University Studio Press, 1988.

 • Σ. Τουλόγλου, Ηλεκτρικές μετρήσεις σε κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, Εκδόσεις Ίων, 2004.

 • Γ. Πάνου, Στοιχεία ηλεκτρικών μετρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2001.

 • J. A. Edminister, Ηλεκτρικά κυκλώματα, McGraw-Hill, 1980.

 • Α. Δροσόπουλος, Ηλεκτροτεχνία εναλλασσόμενου ρεύματος, Έκδοση Α. Δροσόπουλου, 2006.

 • T. E. Brewer, An introduction to electrical measurements, Kendall/Hunt, 2006.

 • L. M. Thompson, Electrical measurement and calibration, Instrument Society of America, 1994.

 • R. B. Northrop, Introduction to instrumentation and measurements, Taylor & Francis, 1997.

 • J. L. Devore, Probability and statistics for engineering and the sciences, Cengage Learning, 2008.

 • R. A. Serway, Physics for scientists & engineers - Τόμος ΙΙ, Saunders College, 1990.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece