ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι

 

Εξάμηνο σπουδών

Α

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

7.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

4

Εργαστήριο

2

Σύνολο

6

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Δροσόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 Εργαστήριο:

Αντωνόπουλος Γεώργιος , Καθηγητής Εφαρμογών

  Τσάκαλος Νικόλαος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος

Ιστότοποι εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Βασικοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν η ανάπτυξη ικανότητας σχεδίασης και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων ηλεκτρομαγνητισμού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών συνδυάζονται γνώσεις θεωρίας με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων, καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις ώστε να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με βασικά όργανα, ηλεκτρικά στοιχεία και κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

 

Θεμελιώδεις έννοιες ηλεκτρισμού: ηλεκτρικό φορτίο, δυνάμεις Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική τάση, νόμος του Οhm.

Βασικές έννοιες δομής ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος και των στοιχείων που τα απαρτίζουν: κανόνες Kirchhoff, μέθοδοι οφθαλμών και κόμβων, θεώρημα επαλληλίας/υπέρθεσης, μετασχηματισμοί και απλοποιήσεις κυκλωμάτων, θεωρήματα Thevenin και Norton, μέγιστη μεταφορά ισχύος.

Μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρομαγνητισμός: βασικά θεωρήματα, μαγνητικά κυκλώματα που δημιουργούνται από συνεχή ρεύματα, μαγνητική επαγωγή, νόμος Farada, εξισώσεις Maxwell.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν τη μέτρηση αντιστάσεων, τάσης και ρεύματος, την εξοικείωση με βασικά όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών όπως ωμόμετρο, βολτόμετρο, αμπερόμετρο και πολύμετρο, τους κανόνες Kirchhoff, τα θεωρήματα επαλληλίας/υπέρθεσης και Millman, τα θεωρήματα Thevenin και Norton, το θεώρημα μέγιστης ισχύος, τη γέφυρα Wheatstone, τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου (μέτρηση τάσης και συχνότητας).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Α. Δροσόπουλου, Ηλεκτροτεχνία συνεχούς ρεύματος, Έκδοση Α. Δροσόπουλου, 2005.

 • Π. Βαφειάδη, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Έκδοση Π. Βαφειάδη, 2000.

 • Ν. Κολλιόπουλου, Η. Λόη, Ηλεκτροτεχνία Ι, Εκδόσεις Ίων, 2000.

 • Α. Μαραντά, Ηλεκτρικά κυκλώματα Ι, Έκδοση Α. Μαραντά, 2011.

 • Π. Σ. Γεωργιλάκη, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.

 • Ν. Η. Παπαμάρκου, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Έκδοση Ν. Παπαμάρκου, 2011.

 • Ν. Ι. Μάργαρη, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων - Τόμος Ι, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Σ. Φραγκόπουλου, Ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010.

 • Γ. Ε. Χατζαράκη, Ηλεκτρικά κυκλώματα - Τόμος Ι, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.

 • W. H. Hayt, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 1991.

 • R. J. Fowler, Ηλεκτροτεχνία ΑC-DC, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

 • Σ. Ι. Λουτρίδη, Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων - Τόμος Ι: Συνεχές ρεύμα, Εκδόσεις Ίων, 2011.

 • L. C. Shen, J. A. Kong, Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδόσεις Ίων, 2003.

 • J. D. Kraus, Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • J. D. Irwin, Basic engineering circuit analysis, MacMillan, 1987.

 • C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of electric circuits, McGraw-Hill, 2003.

 • M. Nahvi, J. A. Edminister, Electric circuits (Schaum's outline series), McGraw-Hill, 2003.

 • W. J. Duffin, Electricity and magnetism, McGraw-Hill, 1973.

 • D. K. Cheng, Field and wave electromagnetism, Addison-Wesley, 1989.

 • J. D. Jackson, Classical electrodynamics, Wiley, 1975.

  {/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece