ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ  Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                         

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευση – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Α΄), 21 «Συνέλευση Τμήματος», 22 «Διοικητικό Συμβούλιο», 24 «’Οργανα μη αυτοδύναμων τμημάτων», 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΦ. Δ΄) της παρ. 4 του άρθρου 76 «Θέματα του προσωπικού των ΑΕΙ» και των παρ. 2, 11 και 12  του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’/15-09-2017) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄ 114)»,
 3. Την με αριθμ. 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β’/13-11-2017) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης με θέμα τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄ 114)»,
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ 94/2013(Φ.Ε.Κ.τ.Α/132-05-06-2013), «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και  Τμημάτων-Συγκρότηση  Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ.190/τΑ΄/16-09-2013).
 5. Τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», με την οποία παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017 η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που λήγει την 31η Αυγούστου 2017,
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
 7. Το με αρ. 39669/14.11.2017 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης».

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Eκλογές την Τετάρτη 29  Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη  :

 • ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και Τεχνικών Εργαστηρίων που υπηρετούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με ετήσια θητεία, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 01.12.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄)
 • ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και Τεχνικών Εργαστηρίων που υπηρετούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με ετήσια θητεία, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 01.12.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄)
 • ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και Τεχνικών Εργαστηρίων που υπηρετούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με ετήσια θητεία, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 01.12.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).

Ως χώρος διενέργειας των εκλογών ορίζεται, το γραφείο του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Η εκλογή του κάθε εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (ξεχωριστό για την Συνέλευση του Τμήματος και κάθε Γενική Συνέλευση Τομέα), που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων εκπροσώπων των  μελών Ε.Τ.Ε.Π.  στη Συνέλευση Τμήματος  και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.  

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα αντίστοιχα ψηφοδέλτια για την Συνέλευση του Τμήματος και κάθε Γενική Συνέλευση Τομέα.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους παρακάτω εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Ειδικότερα δικαίωμα ψήφου αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Τεχνικοί Εργαστηρίων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και στους αντίστοιχους τομείς του Τμήματος.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. προσφέρει υπηρεσίες σε εργαστήρια διαφορετικών τομέων τότε αυτός ανήκει στον Τομέα που ανήκει το εργαστήριο που έχει τις περισσότερες ώρες με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Ειδικότερα οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν ως εξής :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  :

 1. Γαλετάκης Εμμανουήλ
 2. Κατσαιτης Ανδρέας
 3. Νταλαπέρας Γεώργιος
 4. Ράπτης Παναγιώτης

Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων :

 1. Γαλετάκης Εμμανουήλ
 2. Κατσαιτης Ανδρέας

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών:

 1. Νταλαπέρας Γεώργιος
 2. Ράπτης Παναγιώτης

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του  Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και διεξάγεται με κάλπη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση και την Γενική Συνέλευση κάθε Τομέα, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114).

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την τριμελή εφορευτική επιτροπή.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ιδρύματος και του Τμήματος.

  Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                        Δρ. Αν. Δροσόπουλος

                                                                                  Καθηγητής

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece