ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη

την Φ1/192329/Β3 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 3185/16-12-2013 που ρυθμίζει τα θέματα κατατάξεων πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα αποφασίζουν

οι υποψήφιοι πτυχιούχοι για κατάταξη για το ακαδ. έτος 2017-2018 να εξεταστούν στα μαθήματα Φυσική, Μαθηματικά Ι και Ηλεκτροτεχνία Ι στην ακόλουθη ύλη ανά μάθημα:

Φυσική

 1. Αρχές και μέθοδοι φυσικής, συστήματα μονάδων, διαστάσεις, μεγέθη.
 2. Κινηματική υλικού σημείου: περιγραφή κινήσεως, ταχύτητα, επιτάχυνση, είδη κινήσεων.
 3. Αρχές δυναμικής: δυνάμεις, αξιώματα του Νεύτωνα, θεμελιώδης νόμος της μηχανικής, κεντρομόλος δύναμη, νόμος του Νεύτωνα σε παγκόσμια έλξη, βάρος σωμάτων, τριβή, ορμή, ώθηση δύναμης, στροφορμή, πυρηνικές δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, μοριακές δυνάμεις, δύναμη ελατηρίου.
 4. Έργο-ενέργεια: ισχύς, έργο που παράγεται από σταθερές και μεταβλητές δυνάμεις,. θεώρημα διατηρήσεως της ενέργειας, δυναμική και κινητική ενέργεια, θεώρημα έργου ενέργειας.
 5. Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος: είδη κινήσεων στερεού σώματος, κινητική ενέργεια σώματος που εκτελεί μεταφορική κίνηση, στροφική κίνηση, ροπή αδράνειας, κινητική ενέργεια σώματος που εκτελεί σύνθετη κίνηση, θεμελιώδη νόμος της στροφικής κινήσεως.
 6. Συστήματα σωμάτων: εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, κέντρο μάζας συστήματος σωμάτων.
 7. Πεδία δυνάμεων: πεδίο βαρύτητας, ηλεκτροστατικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο.
 8. Ταλαντώσεις: απλή αρμονική κίνηση, συνθήκη παραγωγής ελεύθερης αρμονικής ταλάντωσης, ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση.
 9. Θερμότητα, θερμοκρασία: διαστολή σωμάτων, μεταβολές καταστάσεως αερίων, έργο που παράγεται ή καταναλίσκεται κατά τη μεταβολή του όγκου των αερίων, είδη μεταβολών, θεμελιώδης νόμος θερμιδομετρίας.

Μαθηματικά Ι

 1. Περί αριθμών: φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί, άρρητοι, πραγματικοί, μιγαδικοί αριθμοί και μορφές αυτών.
 2. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας: πίνακες, ορισμοί και βασικές πράξεις, γραμμικά συστήματα, ορίζουσες, ορισμοί και ιδιότητες, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, εφαρμογές.
 3. Περί συναρτήσεων: ορισμοί, όρια και συνέχεια συνάρτησης, ορισμός παραγώγου, ιδιότητες και κανόνες παραγώγισης, διαφορικό συνάρτησης, εφαρμογές, ολοκλήρωση, αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, ιδιότητες, κανόνες και τεχνικές ολοκλήρωσης, σειρές συναρτήσεων, δυναμοσειρές, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ορισμοί, ιδιότητες και κανόνες παραγώγων διαφορικού και ολοκληρώματος συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, εφαρμογές.

Ηλεκτροτεχνία Ι

 1. Ηλεκτροτεχνία συνεχών ρευμάτων: θεμελιώδεις έννοιες για τον ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό φορτίο, το ηλεκτρικό ρεύμα και την ηλεκτρική τάση, νόμος του Οhm, ηλεκτρικά κυκλώματα, θεωρήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
 2. Ηλεκτρομαγνητισμός, μαγνητισμός: στατικό μαγνητικό πεδίο, υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής, μαγνητικά κυκλώματα, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ηλεκτροστατικό πεδίο, πυκνωτές και διηλεκτρικά.

Το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης θα είναι:

 1. για τους πτυχιούχους Θεωρητικών, Οικονομικών σπουδών και σπουδών Επιστημών Υγείας το Α΄ εξάμηνο,
 2. για τους πτυχιούχους Θετικών σπουδών μη συναφούς αντικειμένου το Β΄ εξάμηνο και
 3. για τους πτυχιούχους Τεχνολογικών σπουδών και Θετικών σπουδών συναφούς αντικειμένου το Γ΄ εξάμηνο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν θα υποβληθούν στη γραμματεία του τμήματος από 01-11-2017 έως 15-11-2017 και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2017.

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece