ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

 

Εργαστήριο:

 

 Χατζής Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εκμάθηση των βασικών αρχών της συλλογής δεδομένων από μετρητικά συστήματα καθώς και της αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Επίσης, στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος γίνεται εκμάθηση του λογισμικού Labview, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής αποθήκευσης και επεξεργασίας μετρήσεων από όργανα μετρήσεων και συστήματα συλλογής μετρήσεων καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με το διαθέσιμο υλικό (hardware).

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στην διαχείριση δεδομένων.

Μετατροπείς A/D και D/A.

Συστήματα μετάδοσης μετρήσεων.

Δειγματοληψία, κυκλώματα δειγματοληψίας και συγκράτησης, χαρακτηριστικά.

Πολυπλεξία και πολυπλέκτες, χαρακτηριστικά.

Σειριακές και παράλληλοι είσοδοι και έξοδοι, απευθείας σύνδεση, οπτική απομόνωση, πρότυπα ΙΕΕΕ και RS232.

Aναλογικές και ψηφιακές κάρτες εισόδου-εξόδου.

Συλλογή μετρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργαλεία λογισμικού για συλλογή μετρήσεων σε βιομηχανικό περιβάλλον επεξεργασίας και έλεγχο παραγωγής.

Σύστημα αυτοματοποίησης της συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων του ηλεκτρικού δυναμικού της γης.

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου.

Ποιοτικός έλεγχος, σχετική νομοθεσία, υπαγωγή προϊόντων στο πρότυπο ISO9000.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν την εισαγωγή στο εργαλείο λογισμικού Labview (National Instruments) και στις κάρτες συλλογής μετρήσεων (DAQ), την εισαγωγή στον προγραμματισμό σε γραφικό περιβάλλον, την εισαγωγή στα εικονικά όργανα (virtual instruments, VI), την προσαρμογή ενός VI στις απαιτήσεις εφαρμογής, την ανάλυση και αποθήκευση σημάτων μέτρησης, τη σύνδεση καρτών DAQ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θύρας USB θύρας και device monitor (NI-DAQ), τη συλλογή δεδομένων από κάρτες DAQ, τη διαχείριση υποοργάνων (sub-VI) και δομών, τη σύνδεση κάρτας DAQ με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω σειριακής θύρας με τη βοήθεια του Labview, τον έλεγχο θερμοκρασίας μέσω κάρτας DAQ USB με τον ελεγκτή PIC 18F4550, την παρακολούθηση και τον έλεγχο συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων από απόσταση (remote data acquisition) και τη σύνδεση τους μέσω διαδικτύου (web publishing).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Δ. Ι. Τσελέ, Συλλογή και μεταφορά δεδομένων, Σύγχρονη Εκδοτική, 1992.

 • Κ. Καλοβρέκτη, Labview για μηχανικούς: Προγραμματισμός συστημάτων DAQ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 • Σ. Μπουλταδάκη, Ι. Καλόμοιρου, Υλικό και λογισμικό μετρήσεων: Παραδείγματα και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

 • Α. Υφαντή, Γ. Μαραγκού, Εργαστηριακές σημειώσεις συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2008.

 • J. Park, S. Mackay, Practical data acquisition for instrumentation and control systems, Newnes, 2003.

 • K. James, PC interfacing and data acquisition: Techniques for measurement, instrumentation and control, Elsevier, 2000.

 • H. Austerlitz, Data acquisition techniques using PCs, Academic Press, 2003.

 • Z. Karakehayov, Data acquisition applications, InTech, 2012.

 • M. Vadursi, Data acquisition, InTech, 2010.

 • B. Mihura, Labview for data acquisition, Prentice Hall, 2001.

 • J. L. Taylor, Computer-based data acquisition systems, ISA (Instrumentation, Systems & Automation Society), 1990.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece