ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 

Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

 

Εργαστήριο:

 

Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

 

Τοπάλης Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα εξειδικεύεται στο πεδίο των επικοινωνιών με οπτικές ίνες. Στόχος του είναι η παροχή με ολοκληρωμένο τρόπο γνώσεων που αφορούν τις βασικές αρχές των επικοινωνιών με οπτικές ίνες και ειδικότερα τις οπτοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές μετατροπές, την οπτική εκπομπή, μετάδοση και λήψη και την οπτική ενίσχυση και διαμόρφωση του οπτικού σήματος σε συστήματα οπτικών ζεύξεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Βασικές αρχές και στοιχεία ψηφιακών επικοινωνιών.

Βασικές αρχές οπτοηλεκτρονικής.

Στοιχεία γεωμετρικής οπτικής.

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά οπτικών ινών.

Εξασθένηση και διασπορά οπτικών ινών.

Πολυτροπικές και μονοτροπικές οπτικές ίνες.

Ηλεκτροοπτική μετατροπή, οπτικοί πομποί (laser, LED), τεχνολογίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων οπτικών πομπών.

Οπτοηλεκτρονική μετατροπή, oπτικοί δέκτες (pin, APD), τεχνολογίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων οπτικών δεκτών

Συστήματα οπτικών ζεύξεων για μεταφορά ψηφιακών δεδομένων.

Στοιχεία oπτικών συζευκτών, διαμορφωτών και ενισχυτών.

Προϋπολογισμός οπτικής ζεύξης (optical link budget).

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν την εισαγωγή στο λογισμικό εξομοίωσης συστημάτων επικοινωνιών με οπτικές ίνες (RSoft OptSim), την ανάλυση του πομπού ενός οπτικού συστήματος επικοινωνίας και μετρήσεις διαγράμματος ματιού και BER (bit error rate), τη μελέτη απωλειών οπτικής ίνας (ανάλυση της εξασθένησης, μετρήσεις διαγράμματος ματιού και BER), τη μελέτη της διασποράς οπτικής ίνας (ανάλυση χρωματικής διασποράς οπτικής ίνας, μετρήσεις διαγράμματος ματιού και BER), την μελέτη του οπτικού δέκτη (φωτοανιχνευτής, προενισχυτής χαμηλού θορύβου, φίλτρο, ανάλυση συστήματος, μετρήσεις διαγράμματος ματιού και BER), τη μελέτη του προϋπολογισμού οπτικής ζεύξης 10Gbps (ανάλυση, μετρήσεις διαγράμματος ματιού και BER).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • P. E. Green, Δίκτυα οπτικών ινών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994.

 • Χ. Γεωργόπουλου, Οπτικές ίνες: Θεωρία και εφαρμογές, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1993.

 • G. P. Agrawal, Συστήματα επικοινωνιών με οπτικές ίνες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Ν. Ουζούνογλου, Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών, Εκδόσεις Συμεών, 1990.

 • Α. Αλεξανδρή, Οπτικές ίνες, Εκδόσεις Ίων, 2001.

 • K. Gerd, Optical fiber communications, McGraw-Hill, 2000.

 • V. Herbert, G. Norbert, Fibre optic communication: Key devices, Springer, 2012.

 • J. M. Senior, Optical fiber communications: Principles and practice, Prentice Hall, 2008.

 • S. D. Personick, Optical fiber transmission systems, Plenum, 1981.

 • S. D. Personick, Fiber optics: Technology and applications, Springer, 1985.

 • J. C. Palais, Fiber optic communications, Prentice Hall, 1998.

 • J. Gowar, Optical communication systems, Prentice Hall, 1993.

 • G. Keiser, Optical fiber communication, McGraw-Hill, 1983.

 • W. Van Ettenand, J. Van Der Plaats, Fundamentals of optical fiber communications, Prentice Hall, 1991

 • R. M. Gagliardi, S. Karp, Optical communications, Wiley, 1995.

 • I. Kaminow, T. Li, Optical fiber telecommunications: Systems and impairments, Academic Press, 2002.

 • L. Kazovsky, S. Benedetto, A. Willner, Optical fiber communication systems, Artech, 1996.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece