ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνοι διδασκαλίας

Θεωρία:

Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο:

Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εμβάθυνση στη λειτουργία των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και σε θέματα απόδοσής τους. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τη δικτυακή κίνηση και η ανάλυση της λειτουργίας των κυριότερων συσκευών που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο δεδομένων, όπως οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εκτός από τη λεπτομερή θεωρητική παρουσίαση των σχετικών εννοιών, διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες πραγματοποιείται καταγραφή και ανάλυση της δικτυακής κίνησης κάθε επιπέδου, ώστε να επιτευχθεί εμπέδωση των εννοιών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Γενική επισκόπηση των επικοινωνιών δεδομένων και της δικτύωσης.

Αρχές λειτουργίας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, διαστρωμάτωση της λειτουργικότητάς τους σε επίπεδα, αρχιτεκτονική και τοπολογίες δικτύων.

Ζητήματα σχεδίασης των επιπέδων, μοντέλα αναφοράς ISO/OSI και TCP/IP.

Φυσικό επίπεδο, χαρακτηριστικά λειτουργίας, ενσύρματες και ασύρματες ζεύξεις.

Επίπεδο ζεύξης δεδομένων, πλαισίωση, έλεγχος ροής, ανίχνευση και έλεγχος σφαλμάτων.

Τεχνολογίες τοπικών δικτύων, έλεγχος πρόσβασης μέσου, τοπολογίες τοπικών δικτύων, μεταγωγείς πακέτων, γέφυρες διασύνδεσης, δρομολογητές, πρωτόκολλα ελέγχου ζεύξης δεδομένων.

Επίπεδο δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, αλγόριθμοι δρομολόγησης, πρωτόκολλα διαδικτύωσης, πρωτόκολλα ελέγχου.

Επίπεδο μεταφοράς, διευθυνσιοδότηση, πολυπλεξία, έλεγχος ροής, αποκατάσταση και τερματισμός σύνδεσης, έλεγχος συμφόρησης

Επίπεδο εφαρμογής, σύστημα ονομάτων περιοχών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός, ήχος και βίντεο συνεχούς ροής.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις σχετικά με την ανάλυση της λειτουργίας των πρωτοκόλλων κάθε επιπέδου και μέτρηση της απόδοσής τους σε πραγματικές συνθήκες, την καταγραφή και ανάλυση της δικτυακής κίνησης και της δομής των πακέτων δεδομένων που μεταδίδονται σε κάθε επίπεδο, τη μελέτη λειτουργίας των μεταγωγέων και των δρομολογητών, καθώς και τη μελέτη θεμάτων διευθυνσιοδότησης, υποδικτύωσης και δρομολόγησης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

 • A. Tanenbaum, Δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.

 • W. Stallings, Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • D. Ε. Comer, Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 • B. Α. Forouzan, F. Mosharraf, Δίκτυα υπολογιστών: Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011.

 • L. L. Peterson, B. S. Davie, Δίκτυα υπολογιστών: Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • P. Ciccarelli, Δίκτυα υπολογιστών: Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2005.

 • R. McMahon, Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2004.

 • Α. Αλεξόπουλου, Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Γιαλός, 2009.

 • Σ. Λ. Πανέτσου, Επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

 • Ι. Μαρκασιώτη, Δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2005.

 • Ν. Γ. Γυφτόπουλου, Μετάδοση δεδομένων και δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2005.

 • J. Woodcock, Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2000.

 • Α. Μ. Cohen, Δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Ίων, 1999.

 • B. Α. Forouzan, Data communications and networking, McGraw-Hill, 2007.

 • J. Kurose, K. W. Ross, Computer networking: A top-down approach, Addison-Wesley, 2010.

 • J. Matthews, Computer networking: Internet protocols in action, Wiley, 2005.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece