ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ

 

Εξάμηνο σπουδών

Z

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

 

Θεωρία:

 

 Μίμμος Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

 Εργαστήριο:

 

 Μίμμος Ευάγγελος, Μέντη Ανθούλα, Χριστόπουλος Κων/νος Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class(1) E-class(2)

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος παρέχονται οι βασικές αρχές που αφορούν στη σχεδίαση και ανάλυση ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προς επίτευξη του στόχου αυτού συνδυάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τους χειρισμούς που απαιτεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω γνώσεων μέσα από την εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την εξοικείωση του σπουδαστή με προηγμένους σταθμούς εργασίας μελετών εγκαταστάσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Ανασκόπηση βασικών αρχών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ορισμοί ηλεκτρικών μεγεθών, υπολογισμός πτώσεων τάσης, όργανα προστασίας, διακόπτες, αγωγοί κ.α.)

Επισκόπηση κύριων χαρακτηριστικών του σταθμού εργασίας μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων FINE της εταιρείας 4Μ, παρουσίαση σχεδιαστικού και υπολογιστικού υποσυστήματος.

Σχεδιαστικό υποσύστημα του FINE: αναγνώριση αρχιτεκτονικής κάτοψης, εντολές τοποθέτησης υποδοχέων, εντολές συνδέσεων, εντολές σχεδίασης καλωδιώσεων, αυτόματη αναγνώριση εγκατάστασης, αυτόματοι συμβολισμοί, αυτόματη δημιουργία σχεδίων.

Υπολογιστικό υποσύστημα του FINE (ADAPT): επιλογή μεθοδολογίας, κανονισμών και τεχνικών ή μαθηματικών μοντέλων για μέγιστη ακρίβεια στους υπολογισμούς, δημιουργία και επεξεργασία φύλλων εργασίας, μεταφορά αποτελεσμάτων του υπολογιστικού υποσυστήματος στην ενημέρωση των σχεδίων που δημιουργήθηκαν με το σχεδιαστικό υποσύστημα, δημιουργία βοηθητικών σχεδίων και διαγραμμάτων, σύστημα κοστολόγησης και σύνταξης προσφορών, διαχειριστής τεχνικών εκθέσεων, βιβλιοθήκες υλικών, σύστημα εκτυπώσεων.

Επισκόπηση κύριων χαρακτηριστικών του σταθμού εργασίας μελετών Electrical CADdy++, περιγραφή σχεδιαστικού και υπολογιστικού υποσυστήματος.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος βασίζεται στη χρήση των λογισμικών εκπόνησης μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων FINE και Electrical CADdy++ και μέσω αυτής διενεργείται η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν: την εξοικείωση με το σχεδιαστικό λογισμικό FINE όσον αφορά το σχεδιασμό κατόψεων οικιακών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων ή την εισαγωγή διαθέσιμων κατόψεων και την πλήρη σχεδίαση ηλεκτρικού δικτύου σε απλά κτίρια (κατοικίες) και σε σύνθετα κτίρια (πολυκατοικίες, βιομηχανικοί χώροι), την εξοικείωση με το υπολογιστικό λογισμικό ADAPT για την εισαγωγή των στοιχείων (με ή χωρίς τη βοήθεια του σχεδιαστικού λογισμικού) και την ανάλυση των δεδομένων, την εκπόνηση μιας πλήρους μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης οικιακού, επαγγελματικού και βιομηχανικού χώρου με το υπολογιστικό λογισμικό ADAPT, τη μελέτη εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το σχεδιασμό κυκλωμάτων αυτοματισμού με το λογισμικό Electrical CADdy++.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • ΕΛΟΤ, Εγχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2004.

  • Π. Ντοκόπουλου, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, 2005.

  • Β. Τσέτογλου, Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Από τη θεωρία στην επίλυση με Η/Υ, Τeκδοτική, 2005.

  • Μ. Μ. Κάπου, Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Έκδοση Μ. Μ. Κάπου, 1985.

  • Ν. Μ. Κιμουλάκη, Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2006.

  • Β. Δ. Μπιτζιώνη, Σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

  • 4Μ, Οδηγός χρήσης 4Μ FINE - Τόμος Α: Υπολογιστικό περιβάλλον, 4M Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού, 2000.

  • 4Μ, Οδηγός χρήσης 4Μ FINE - Τόμος Β: Σχεδιαστικό περιβάλλον, 4M Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού, 2000.

  • ARC, Οδηγός χρήσης του προγράμματος Electrical CADdy++, ARC Μηχανικοί, 2012.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece