ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Μέντη Ανθούλα, Πανεπιστημιακή υπότροφος

 Εργαστήριο:

  Μέντη Ανθούλα, Χριστόπουλος Κων/νος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εκπαίδευση των σπουδαστών στις γενικές αρχές της φωτοτεχνίας και των διεθνών κανονισμών που τη διέπουν, η παροχή χρησίμων πρακτικών πληροφοριών για τον τρόπο εκτέλεσης εγκαταστάσεων φωτισμού διαφόρων ειδών και η ανάλυση των μεθόδων που ακολουθούνται για τους απαιτούμενους υπολογισμούς.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή: ορατό φως, ακτινοβολία και μήκος κύματος.

Στοιχεία φωτομετρίας: φωτεινή ενέργεια, φωτεινή ροή, απόδοση ηλεκτρικής φωτεινής πηγής, φωτεινή ένταση, φωτισμός επιφάνειας, νόμος της φωτομετρίας, οριζόντιος και κατακόρυφος φωτισμός, λαμπρότητα, νόμος Lambert, ανάκλαση, νόμοι, είδη και εφαρμογές ανάκλασης, απορρόφηση, θερμοκρασία και χρώμα, χρωματική απόδοση φωτεινής πηγής, κατηγορίες φωτεινών πηγών, είδη λαμπτήρων (πυρακτώσεως, φθορισμού, ατμών και υποκατηγορίες τους), σύγκριση λαμπτήρων.

Φωτισμός εσωτερικών χώρων: αρχές εσωτερικού φωτισμού, στάθμη εσωτερικού φωτισμού, θερμοκρασία χρώματος, δείκτης χρωματικής απόδοσης, φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων (τύποι, χαρακτηριστικά, διάγραμμα Rousseau), είδη εσωτερικού φωτισμού (άμεσος, ομοιόμορφος κ.α.), τρόποι φωτισμού εσωτερικών χώρων (γενικός, ζώνης εργασίας, τοπικός κ.α.), μελέτη φωτισμού εσωτερικών χώρων (χαρακτηριστική περίπτωση: μηχανουργικό εργοστάσιο), συντελεστής χρησιμοποίησης, δείκτης χώρου.

Φωτισμός εξωτερικών χώρων: γραφική παράσταση έντασης φωτισμού, καμπύλη φωτισμού δαπέδου, διάγραμμα ίσης έντασης φωτισμού, υπολογισμός έντασης φωτισμού, νόμος αντίστροφου τετραγώνου, σχεδίασης καμπυλών isolux, υπολογισμός ποσότητας φωτισμού συμβολής δύο φωτιστικών σωμάτων, ομοιομορφία έντασης φωτισμού, φωτισμός με προβολείς, φωτομετρικός υπολογισμός, φωτισμός προσόψεων κτιρίων.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση από τους σπουδαστές μελετών φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με την επίβλεψη του υπευθύνου διδασκαλίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Φ. Β. Τοπάλη, Λ. Οικονόμου, Σ. Κουρτέση, Φωτοτεχνία, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

  • Φ. Ι. Δημόπουλου, Φωτοτεχνία, ηλεκτρικές συσκευές, Έκδοση Φ. Δημόπουλου, 2003.

  • Σ. Τουλόγλου, Εφαρμοσμένη φωτοτεχνία και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, Εκδόσεις Ίων, 1997.

  • Σ. Τουλόγλου, Ειδικές εγκαταστάσεις φωτοτεχνίας, Εκδόσεις Ίων, 2007.

  • Osram, Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός, www.nazos.gr/site/images/stories/pdfs/osram.pdf, 2008.

  • Philips Electronics, Λαμπτήρες και όργανα λειτουργίας, www.lighting.philips.gr/connect/tools_ literature, 2011.

  • Philips Electronics, Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, www.lighting.philips.gr/connect/ tools_literature, 2011.

  • D. Di Laura, K. Houser, R. Mistrick, G. Steffy, The lighting handbook, Illuminating Engineering Society (IES), 2011.

  • L. Russel, P. Rodgers, The outdoor lighting pattern book, McGraw-Hill, 1996.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece