ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Z

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Χαραλαμπάκος Βασίλειος, Επίκουρος καθηγητής

Εργαστήριο:

Πυργιώτη Ελευθερία, Πέππας Γεώργιος, Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Ιστότοπος θεωρίας

E-class(1) E-class(2)

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εμβάθυνση στη θεωρία της τεχνολογίας υψηλών τάσεων. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται θεωρητικές γνώσεις διαφόρων επιστημονικών πεδίων όπως, φυσικής και ηλεκτρομαγνητισμού, τεχνολογίας μονωτικών υλικών, παραγωγής υψηλών τάσεων, εξειδικευμένες μέθοδοι μέτρησης και μεθοδολογίες στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές ασκήσεις ο σπουδαστής αποκτά εξοικείωση με τις σημαντικότερες εφαρμογές των υψηλών τάσεων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, με τα προβλήματα που προκύπτουν από την εμφάνιση ανεπιθύμητων υπερτάσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και με τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις, χρήση υψηλών τάσεων σε συστήματα εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος.

Μονωτικά υλικά: κριτήρια αξιολόγησης μονωτικών υλικών, αέρια μονωτικά υλικά, ιδιότητες, φαινόμενα ιονισμού, μηχανισμοί διάσπασης, εφαρμογές μονωτικών αερίων, μονωτικά λάδια, ιδιότητες, μηχανισμοί διάσπασης, εφαρμογές μονωτικών λαδιών, στερεά μονωτικά, ιδιότητες, μηχανισμοί διάσπασης, εφαρμογές στερεών μονωτικών.

Παραγωγή υψηλών τάσεων και ρευμάτων: παραγωγή υψηλών συνεχών τάσεων, απλή και διπλή ανόρθωση, πολυβάθμιες ανορθωτικές διατάξεις, ηλεκτροστατικές γεννήτριες, παραγωγή υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων, μετασχηματιστές δοκιμής, πολυβάθμιοι μετασχηματιστές δοκιμών, παραγωγή υψηλών κρουστικών τάσεων, κυματομορφές κρουστικών τάσεων, κρουστική γεννήτρια μιας βαθμίδας, πολυβάθμιες κρουστικές γεννήτριες, παραγωγή κρουστικών ρευμάτων.

Μέτρηση υψηλών τάσεων και ρευμάτων: μέτρηση υψηλών συνεχών τάσεων, μέτρηση υψηλών εναλλασσόμενων τάσεων, μέτρηση υψηλών κρουστικών τάσεων, ηλεκτροστατικό βολτόμετρο, διάκενο σφαιρών, ωμικοί και χωρητικοί καταμεριστές, ομοαξονικά καλώδια στο σύστημα μέτρησης, μέτρηση υψηλών ρευμάτων, πηνία Rogowski, μετασχηματιστές ρεύματος, αντιστάσεις διακλάδωσης.

Διηλεκτρικές δοκιμές: μέτρηση ρεύματος διαρροής, μέτρηση συντελεστή απωλειών, μερικές εκκενώσεις, δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής.

Υπερτάσεις σε συστήματα ισχύος: ατμοσφαιρικές υπερτάσεις, εσωτερικές υπερτάσεις, υπερτάσεις χειρισμών, αντικεραυνική προστασία κτιρίων, σχεδίαση της μόνωσης γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών, διαβάθμιση της μόνωσης.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την παραγωγή και μέτρηση κρουστικής τάσης, την επίδραση της μορφής της κρουστικής τάσης στην τιμή της τάσης διάσπασης διακένου αέρα, την επίδραση ατμοσφαιρικών συνθηκών στην τιμή της κρουστικής τάσης διάσπασης διακένου αέρα, τη στατιστική ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων, τον έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών λαδιών με εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης, τη μέτρηση της τάσης έναρξης του φαινομένου corona σε αγωγό και τη μέτρηση αντιστάσεως γείωσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Ε. Πυργιώτη, Υψηλές τάσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2010.

 • Ε. Kuffel, W. Zaengl, J. Kuffel, Υψηλές τάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Λ. Οικονόμου, Γ. Φώτη, Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

 • Χ. Μαινεμενλή, Τεχνική του εργαστηρίου υψηλών τάσεων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2007.

 • Ι. Σταθόπουλου, Υψηλές τάσεις - Τόμος Ι, Εκδόσεις Συμεών, 1989.

 • K. Στασινόπουλου, Τεχνολογία υψηλών τάσεων, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1996.

 • Μ. Naidu, V. Kamaraju, High voltage engineering, McGraw-Hill, 1995.

 • M. Abdel-Salem, H. Anis, A. El-Morshedy, High-voltage engineering, Taylor & Francis, 2000.

 • D. Kind, K. Feser, High voltage test techniques, Elsevier, 2001.

 • M. Khalifa, High voltage engineering: Theory and practice, Taylor & Francis, 1989.

 • H. M. Rayn, High voltage engineering and testing, Institution of Engineering & Technology, 2001.

 • M. Haddad, D. Warne, Advances in high voltage engineering, Institution of Engineering & Technology (IET), 2004.

 • R. Arora, W. Mosch, High voltage and electrical insulation engineering, Wiley, 2011.

 • V. Y. Ushakov, Insulation of high-voltage equipment, Springer, 2004.

 • H. Ballan, M. Declercq, Protection devices and systems for high-voltage applications, Kluwer, 1998.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece