ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ζ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 

Σχοινάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Εργαστήριο:

 

 

 Μέντη Ανθούλα, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η παροχή γνώσεων σχετικά με τη μελέτη γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η πλήρης ανάλυση του σχεδιασμού γραμμών χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των σχετικών μέσων προστασίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Υπολογισμός πτώσης τάσης σε γραμμές χαμηλής και μέσης τάσης, προσδιορισμός ρεύματος, συντελεστού ισχύος, ηλεκτρικής ισχύος γραμμής, καθορισμός διατομών των γραμμών (εναερίων και υπογείων) και των καλωδίων παροχής των καταναλωτών, παραδείγματα υπολογισμών πτώσης τάσης σε δίκτυα, σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Υπολογισμός ηλεκτρικών συνιστωσών L, C μονής γραμμής, διπλής γραμμής, γραμμής με αγωγούς δέσμης, υπολογισμός ηλεκτρικών συνιστωσών σε καλώδια.

Μοντελοποίηση και ανάλυση γραμμών υψηλής τάσης, υπολογισμός τάσης, ρεύματος, συντελεστού ισχύος, ηλεκτρικής ισχύος στην αναχώρηση γραμμής υψηλής τάσης.

Υπολογισμός ρευμάτων βραχυκύκλωσης σε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, προσδιορισμός αγωγών γείωσης με κριτήριο το ρεύμα βραχυκύκλωσης και των μέσων προστασίας σε υποσταθμούς διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, μέσα προστασίας στις γραμμές, τρόποι ρύθμισής τους.

Μονωτήρες, αλυσίδες μονωτήρων στις γραμμές υψηλής τάσης, γειωμένα και αγείωτα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν τα μεγέθη της πραγματικής και της αέργου ισχύος, τη ροή ισχύος, την εκατοστιαία μεταβολή της τάσης σε απλή γραμμή μεταφοράς, τη ρύθμιση τάσης στο τέλος γραμμής μεταφοράς με χρήση πυκνωτών, τη φασική γωνία και φασική πτώση τάσης σε απλή γραμμή μεταφοράς, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή της πραγματικής και της αέργου ισχύος, τη μελέτη της καμπύλης P = f(θ), τους μετασχηματιστές, τις παράλληλες γραμμές μεταφοράς, τη βελτίωση δυνατότητας μεταφοράς ισχύος, το φαινόμενο Ferranti, τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης μεγάλου μήκους, την εναέρια τριφασική γραμμή μεταφοράς εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής τάσης 220 kV, την τριφασική γραμμή διανομής εναλλασσομένου ρεύματος μέσης τάσης 20 kV και χαμηλής τάσης 0.4 kV.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • B. M. Weedy, B. J. Cory, Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ίων, 2001.

 • Β. Ν. Ξανθού, Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μέτρηση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.

 • Μ. Κάλφα, Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ίων, 1997.

 • Δ. Τσανάκα, Ειδικά κεφάλαια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1991.

 • Δ. Λαμπρίδη, Π. Ντοκόπουλου, Γ. Παπαγιάννη, Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας - Τόμος Α, Εκδόσεις Ζήτη, 2006.

 • Κ. Λαμπρόπουλου, Μελέτη ηλεκτρικών δικτύων διανομής, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 2002.

 • Δ. Τσανάκα, Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1991.

 • Π. Ντοκόπουλου, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, 2005.

 • Ν. Σιαμήτρου, Σημειώσεις μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Έκδοση Ν. Σιαμήτρου, 1976.

 • S. Anasar, Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Τζιόλα, 1998.

 • C. L. Wadhwa, Electrical power systems, New Age Science, 2005.

 • A. J. Pansini, Electrical distribution engineering, CRC Press, 2006.

 • S. Khan, Industrial power systems, CRC Press, 2007.

 • L. L. Grigsby, Electric power generation, transmission and distribution, CRC Press, 2007.

 • C. Bayliss, Transmission and distribution electrical engineering, Newnes, 2007.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece