ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

ΣΤ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Δροσόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος

Ιστότοποι εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με μια σύγχρονη τεχνολογία που συνδυάζει συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου με δικτυακές επικοινωνίες υψηλής διαμεταγωγής μέσω των γραμμών μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρικού δικτύου.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Οι γραμμές μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρικού δικτύου παραδοσιακά μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε συχνότητας 50 ή 60 Hz καθώς επίσης και σήματα ελέγχου σε συχνότητες τάξεως kHz. Με την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζεται η δυνατότητα μεταφοράς σημάτων υψηλής συχνότητας (τάξεως MHz) και επομένως υψηλής διαμεταγωγής, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας τοπικών δικτύων. Σήμερα είναι διαθέσιμα συστήματα που παρέχουν διαμεταγωγή μεγαλύτερη των 100 Mbps με εμβέλεια από 100 έως 1000 μέτρα και προορίζονται για χρήση σε τοπικά δίκτυα (LAN) οικιακών καταναλωτών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνιστάται στα ακόλουθα:

Θεωρία γραμμών μεταφοράς και μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων: γενική λύση, αρμονική λύση, χαρακτηριστική αντίσταση, σταθερά μετάδοσης, ανακλάσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, υπολογισμοί τάσης και ρεύματος σε απλές γραμμές και δικτυώματα.

Βασικές αρχές των κυκλωμάτων σύζευξης που επιτρέπουν τη σύζευξη των σημάτων επικοινωνίας στις γραμμές του δικτύου.

Ψηφιακές επικοινωνίες και πρωτόκολλα συμβατά με συστήματα και υποδομές επικοινωνιών μέσω γραμμών τάσης.

Εφαρμογές σε αυτοματισμούς και δίκτυα.

Διεθνή πρότυπα, τρέχουσα ανάπτυξη και προοπτικές.

Εργαστήριο

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι σπουδαστές ασκούνται με το λογισμικό Octave, το οποίο είναι συμβατό με το λογισμικό Matlab. Αρχικά εξοικειώνονται με τη βασική χρήση του λογισμικού και ασκούνται στον προγραμματισμό με αυτό. Στη συνέχεια εκτελούν πρακτικές ασκήσεις που αφορούν το γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (FFT), τον υπολογισμό φάσματος ισχύος απλών σημάτων, την εξομοίωση σημάτων με λευκό ή ομοιόμορφο θόρυβο, τα φίλτρα FIR και IIR (υλοποίηση και εφαρμογές), τα συστήματα διαμόρφωσης ΑΜ με πραγματικά σήματα ήχου, την προσθήκη θορύβου με συγκεκριμένο SNR, τη γραμμή μεταφοράς ως κανάλι επικοινωνίας (μοντέλο και εξομοίωση) και την εξομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης QAM-16 και OFDM.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Α. Δροσόπουλου, Σημειώσεις επικοινωνιών μέσω γραμμών υψηλής τάσης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2007.

 • M. Rice, Ψηφιακές επικοινωνίες: Μια προσέγγιση διακριτού χρόνου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • B. Sklar, Ψηφιακές επικοινωνίες: Θεωρία και εφαρμογές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011.

 • Α. Bateman, Ψηφιακές επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Κ. Dostert, Powerline communications, Prentice Hall, 2001.

 • H. Hrasnica, , A. Haidine, R. Lehnert, Broadband powerline communications: Network design, Wiley, 2004.

 • R. E. Matick, Transmission lines for digital and communication networks, IEEE Press, 1995.

 • O. G. Hooijen, Aspects of residential power line communications, Shaker Verlag, 1998.

 • R. van Nee, R. Prasad, OFDM for wireless multimedia communications, Artech House, 2000.

 • B. Sklar, Digital communications, Prentice Hall, 2001.

 • J. Proakis, Digital communications, McGraw-Hill, 2001.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece