ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

ΣΤ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

 Εργαστήριο:

  Ντόκας Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται κυρίως την ψηφιοποίηση σημάτων και την ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών εργαλείων, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και η απαλλαγή των σημάτων από θόρυβο μέσω κατάλληλων φίλτρων. Επιπλέον, στόχος είναι η επέκταση της επεξεργασίας σε στοχαστικά σήματα με πολλές εφαρμογές σε σήματα πραγματικού χρόνου.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, μετασχηματισμοί σημάτων, εξισώσεις διαφοράς, ψηφιακά φίλτρα, ψηφιακές τεχνικές αφαίρεσης θορύβου, τεχνικές κωδικοποίησης, φασματική περιγραφή υψηλής τάξης, επαναληπτικοί και μη επαναληπτικοί αλγόριθμοι και απόδοσή τους.

Φίλτρα FIR: σχεδίαση και υπολογισμός συντελεστών, μέθοδος παραθύρου (Hamming, Blackman, Kaiser), μέθοδος βελτιστοποίησης φίλτρων, μέθοδος δειγματοληψίας, μη αναστρέφοντα φίλτρα, φίλτρα ανάπλασης.

Φασματική ανάλυση σημάτων: εκτίμηση συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, περιοδόγραμμα, εκτιμητής φάσματος Blackman-Τukey, παραμετρική μοντελοποίηση, παραμέτροι AR, MA, Μέθοδοι AR, γραμμική πρόβλεψη διαδικασίας, εφαρμογές σε γεωηλεκτρικά σήματα.

Πολυδιάστατα σήματα, επεξεργασία εικόνας.

Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων με έμφαση σε σήματα πραγματικού χρόνου: στοιχεία τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ήχου και εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων σε τομείς όπως γεωφυσική, τομογραφία, ιατρικά σήματα κ.α.

Εφαρμογές, παραδείγματα και ασκήσεις.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν την εισαγωγή στη χρήση του περιβάλλοντος Matlab για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων (πίνακες, πολυώνυμα κ.α.), τη δημιουργία βασικών σημάτων, τη συνέλιξη διακριτών και συνεχών συναρτήσεων (παραδείγματα συνέλιξης, συνέλιξη και φιλτράρισμα), τη συνέλιξη διδιάστατων σημάτων και πινάκων, το διακριτό μετασχηματισμό Fourier (βασικές έννοιες, παραδείγματα, υπολογισμός μέτρου και φάσης, ευθύς και αντίστροφος DFT), την ανίχνευση περιοδικότητας με χρήση DFT, τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων FIR (μέθοδος παραθύρων, μετασχηματισμός φίλτρων, βέλτιστα φίλτρα, τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων IIR, τη στατιστική επεξεργασία σημάτων (στατιστικό φιλτράρισμα, στατιστικές παράμετροι) και τη ψηφιακή επεξεργασία σημάτων με χρήση του περιβάλλοντος Simulink.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Α. Υφαντή, Γ. Οικονόμου, Ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, Εκδόσεις Ίων, 2002.

 • Σ. Φωτόπουλου, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος: Βασικές έννοιες και εφαρμογές, Εκδόσεις Inspiration, 2010.

 • Γ. Σύρκου, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος: Εισαγωγή, θεωρία και εφαρμογές, Έκδοση Γ. Σύρκου, 2000.

 • Σ. Θεοδωρίδη, Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1988.

 • A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Εκδόσεις Φούντα, 2012.

 • M. Hayes, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Γ. Μουστακίδη, Βασικές τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 • Α. Υφαντή, Χ. Θεοχαράτου, Β. Τσαγγάρη, Σημειώσεις εργαστηρίου ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2005.

 • J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital signal processing: Principles, algorithms and applications, Prentice Hall, 2006.

 • S. K. Mitra, Digital signal processing: A computer-based approach, McGraw-Hill, 2011.

 • U. Zolzer, Digital audio signal processing, Wiley, 2008.

 • A. Antoniou, Digital filters: Analysis, design and applications, McGraw-Hill, 2004.

 • D. Schlichtharle, Digital filters: Basics and design, Springer, 2000.

 • S. D. Stearns, R. D. Hush, Digital signal analysis, Prentice Hall, 1990

 • E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, Digital signal processing: A practical approach, Addison-Wesley, 1994.

 • P. A. Lynn, W. Fuerst, Digital signal processing with computer applications, Wiley, 1994.

 • S. L. Marple, Digital spectral analysis with applications,. Prentice Hall, 1987.

 • T. W. Parks, C. S. Burrus, Digital filter design, Wiley, 1987.

 • MathWorks Inc., Signal processing toolbox user's guide: Matlab, www.mathworks.com, 2012.

 • MathWorks Inc., Simulink toolbox user's guide, www.mathworks.com, 2012.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece