ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Εξάμηνο σπουδών

ΣΤ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Αντωνόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής εφαρμογών

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Τα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα αποτελούν βασικό τομέα του γνωστικού αντικειμένου του ηλεκτρολόγου μηχανικού, διότι εμπεριέχουν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γνώσεων προηγούμενων μαθημάτων, όπως των ηλεκτρικών μηχανών, των ηλεκτρονικών ισχύος, των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων, με έμφαση στα υποσυστήματα ισχύος αυτών, όπως η ηλεκτρική μηχανή και η ηλεκτρονική οδήγησή της. Το υποσύστημα ελέγχου της κίνησης μελετάται κυρίως ως προς τη χρηστικότητά του στις διάφορες εφαρμογές, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση στις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Ανασκόπηση της θεωρίας σχετικά με την ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας, στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή ως ηλεκτροκινητήρας (κίνηση) και ως ηλεκτρογεννήτρια (πέδηση).

Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα, διάκριση των βασικών υποσυστημάτων ενός συστήματος ηλεκτρικής κίνησης, συμπεριφορά των διαφόρων τύπων μηχανικών φορτίων και αλληλεπίδραση αυτών με το ηλεκτροκινητήριο σύστημα, τεταρτημόρια λειτουργίας ενός κινητήριου συστήματος.

Κινητήρια συστήματα μηχανών συνεχούς ρεύματος, με έμφαση στη μηχανή ξένης διέγερσης, ημιελεγχόμενες και πλήρως ελεγχόμενες ανορθωτικές γέφυρες τροφοδοσίας ηλεκτρικής μηχανής, ηλεκτρική ωφέλιμη πέδηση με διπλούς ηλεκτρονικούς μετατροπείς (αντιπαράλληλες γέφυρες), συστήματα αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας ηλεκτρικής μηχανής (τάσης, στροφών, ροπής) με χρήση διατάξεων αναλογικών ηλεκτρονικών.

Κινητήρια συστήματα μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος, με έμφαση στην τριφασική ασύγχρονη μηχανή βραχυκυκλωμένου δρομέα, τύποι ηλεκτρονικών μετατροπέων συχνότητας (inverters), μέθοδοι ελέγχου ηλεκτρικής μηχανής, προγραμματισμός λειτουργίας ηλεκτρονικού μετατροπέα με χρήση μικροελεγκτή.

Κινητήρια συστήματα βηματικών κινητήρων.

Ασκήσεις εφαρμογής στα προαναφερθέντα πεδία που αφορούν υπολογισμό ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων.

Εργαστήριο

Στο εργαστήριο μέρος του μαθήματος εφαρμόζονται οι γνώσεις που εξετάζονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος μέσω πειραματικής μελέτης κινητήριων συστημάτων μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, διατάξεων ελέγχου και προγραμματισμού μηχανών και κινητήριων συστημάτων βηματικών κινητήρων. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός, εκτός από συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση στο αντικείμενο, περιλαμβάνει και συστήματα τα οποία προορίζονται για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και διατάξεις οι οποίες είναι προϊόντα πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών του τμήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Π. Μαλατέστα, Ηλεκτρική κίνηση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

 • R. Krishnan, Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

 • Π. Μαλατέστα, Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικής κίνησης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

 • S. Chapman, Ηλεκτρικές μηχανές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

 • W. Leonard, Control of electrical drives, Springer, 2001.

 • A. Hughes, Electric motors and drives: Fundamentals, types and applications, Newnes, 2006.

 • V. Subrahmanyam, Electric drives: Concepts and applications, McGraw-Hill, 2001.

 • N. K. De, P. K. Sen, Electric drives, PHI Learning, 2004.

 • U. A. Bakshi, M. V. Bakshi, Electrical drives and control, Technical Publications, 2009.

 • I. Boldea, S. A. Nasar, Electric drives, Taylor & Francis, 2005.

 • B. K. Bose, Power electronics and motor drives: Advances and trends, Academic Press, 2006

 • H. W. Beaty, J. L. Kirtley, Electric motor handbook, McGraw-Hill, 1998.

 • C. Lander, Power electronics, McGraw-Hill, 1987.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece