ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ PLCs

 

Εξάμηνο σπουδών

Ε

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Καλαντζόπουλος Αθανάσιος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Εργαστήριο:

Καλαντζόπουλος Αθανάσιος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στον προγραμματιζόμενο έλεγχο και τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs), καθώς και των εφαρμογών τους στη αυτοματοποίηση βιομηχανικών και άλλων διεργασιών.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο έλεγχο & τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs).

Δομή και μονάδες των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τάσεις λειτουργίας (εισόδων, εξόδων), συρμάτωση των στοιχείων σε έναν ελεγκτή, διευθυνσιοδότηση, ονοματολογία.

Μέθοδοι και γλώσσες προγραμματισμού (LAD, FBD, STL), συσκευές προγραμματισμού, ψηφιακά και αναλογικά σήματα, βασικές εντολές προγραμματισμού, χρήση βοηθητικών, δομή προγράμματος, εντολές μαζικής μεταφοράς πληροφοριών, προγραμματισμός χρονιστών (timers), απαριθμητών (counters), συγκρίσεις, ειδικές εντολές (μετακίνησης, ελέγχου ροής προγράμματος, κ.α.),

Επεξεργασία αναλογικών σημάτων.

Εφαρμογές αυτοματοποίησης βιομηχανικών διεργασιών, διασύνδεση και βιομηχανικά δίκτυα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών..

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την εξοικείωση με το υλικό (hardware) τoυ προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (δημιουργία σταθμού PLC, διευθυνσιοδότηση, τάσεις λειτουργίας, συρμάτωση εισόδων – εξόδων και το λογισμικό (software) του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (χρήση λογισμικού Simatic Manager, εφαρμογές και παραδείγματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, χρήση λογισμικού εξομοίωσης και εξομοίωση περιπτώσεων αυτοματισμού).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Σ. Ρουμπή, Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές, Εκδόσεις Συμεών, 1992.

 • Ν. Μαραντίδη, Αυτοματισμός με SIMATIC S7, Έκδοση Siemens, 2000.

 • Ν. Φωτιάδη, Έλεγχοι με προγραμματιζόμενη μνήμη, Εκδόσεις Ίων, 1996.

 • Ι. Μπερέτα, Προγραμματισμός με PLC, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.

 • D. Collins, E. Lane, Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές, Εκδόσεις Τζιόλα, 1997.

 • F. D. Petruzella, Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Ν. Α. Πανταζή, Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, Εκδόσεις Ίων, 2001.

 • Γ. Κρανά, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί και προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, Εκδόσεις Ίων, 1998.

 • K. H. John, M. Tiegelkamp, Programming industrial automation systems, Springer, 2010.

 • W. Bolton, Programmable logic controllers, Newnes, 2009.

 • C. T. Jones, Step7 in 7 steps: A practical guide to implementing S7-300/S7-400 programmable logic controllers, Brilliant Training, 2006.

 • F. D. Petruzella, Programmable logic controllers, McGraw-Hill, 2005.

 • J. R. Hackworth, F. D. Hackworth, Programmable logic controllers: Programming methods and applications, Prentice Hall, 2004.

 • H. Berger, Automating with SIMATIC, Publicis, 2003.

 • A. J. Crispin, Programmable logic controllers and their engineering applications, McGraw-Hill, 1997.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece