ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ε

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο:

 Τοπάλης Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης και εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και το προγραμματισμό των μικροελεγκτών, τα περιφερειακά τους, τη σχεδίαση τους και τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές, λόγω του ότι συστήματα μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών χρησιμοποιούνται ευρέως σε απλές και σύνθετες ηλεκτρονικές συσκευές, σε αυτόνομη ή δικτυωμένη μορφή. Η οικογένεια μικροελεγκτών AVR της Atmel είναι αντιπροσωπευτική, ευρέως διαδεδομένη και αποτελεί τη βάση για τo θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στους μικροελεγκτές: αρχιτεκτονική μικροελεγκτών, διαδεδομένες κατηγορίες μικροελεγκτών, κατασκευαστές μικροελεγκτών.

Αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών AVR: μνήμη προγράμματος, μνήμη δεδομένων, εσωτερική και εξωτερική μνήμη SRAM, καταχωρητές, αριθμητική λογική μονάδα, εντολές, τύποι μικροελεγκτών AVR.

Περιφερειακά των μικροελεγκτών AVR: μονάδα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (UART), μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (SPI), χρονιστής, αναλογικός συγκριτής, μνήμη EEPROM.

Παραδείγματα προγραμματισμού των μικροελεγκτών AVR.

Εφαρμογές των μικροελεγκτών AVR.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει παραδείγματα προγραμματισμού του μικροελεγκτή AVR και υλοποίηση εφαρμογών, ώστε να επιτευχθεί εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας με θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και τις εντολές του μικροελεγκτή, τον προγραμματισμό του σε γλώσσα Assembly, μεταφορές δεδομένων, αριθμητικές και λογικές πράξεις, μεταβλητές, δομές ελέγχου, βρόγχους, συγκρίσεις, διακλαδώσεις, υπορουτίνες, αλγορίθμου ταξινόμησης και λειτουργίες εισόδου-εξόδου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Κ. Ζ. Πεκμεστζή, Συστήματα μικροϋπολογιστών: Μικροελεγκτές AVR και PIC, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.

 • Κ. Ζ. Πεκμεστζή, Συστήματα μικροϋπολογιστών: Υλικό, λογισμικό, Εκδόσεις Συμμετρία, 1995.

 • D. V. Gadre, Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR, Εκδόσεις Τζιόλα, 2001.

 • Α. Χατζηγκάιδα, Δομή και λειτουργία μικροϋπολογιστών και μικροελεγκτών, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.

 • Δ. Πογαρίδη, Μικροϋπολογιστές - μικροελεγκτές, Εκδόσεις Ίων, 1999.

 • Γ. Δ. Κόγια, Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραμματισμός μικροϋπολογιστών, Σύγχρονη Εκδοτική 2005.

 • Γ. Δ. Κόγια, Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές, Σύγχρονη Εκδοτική, 1994.

 • Γ. Φ. Αλεξίου, Ν. Χ. Πετρέλλη, Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2009.

 • A. S. Tanenbaum, Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: Μια δομημένη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2000.

 • F. M. Cady, Microcontrollers and microcomputers: Principles of software and hardware engineering, Oxford University Press, 1997.

 • D. V. Gadre, Programming and customizing the AVR microcontroller, McGraw-Hill, 2009.

 • J. Morton, AVR: An introductory course, Newnes, 2002.

 • C. Kuhnel, AVR RISC microcontroller handbook, Newnes, 1998.

 • S. F. Barrett, D. J. Pack, Atmel AVR microcontroller primer: Programming and interfacing, Morgan & Claypool, 2008.

 • S. F. Barrett, D. J. Pack, Embedded systems design with the Atmel AVR microcontroller, Morgan & Claypool, 2009.

 • M. A. Mazidi, J. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, AVR microcontroller and embedded systems, Prentice Hall, 2010.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece