ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

 

Εξάμηνο σπουδών

Ε

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικότητας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ' επιλογή

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Βλαχόπουλος Πέτρος, Καθηγητής

Εργαστήριο:

Βλαχόπουλος Πέτρος, Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εξοικείωση στη χρήση εργαλείων σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-Aided Design, CAD) και στον προγραμματισμό με γλώσσα περιγραφής υλικού (HDL) για τη σχεδίαση συνδυαστικών, ακολουθιακών και σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Γλώσσες περιγραφής υλικού, εισαγωγή στη γλώσσα VHDL, δομή της VHDL, τύποι δεδομένων, τελεστές και ιδιότητες, συντρέχων κώδικας, ακολουθιακός κώδικας, σήματα και μεταβλητές, σύνθεση ψηφιακών κυκλωμάτων με τη γλώσσα VHDL.

Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, ανάλυση και σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.

Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με εργαλεία CAD, λογική σύνθεση και βελτιστοποίηση, φυσική σχεδίαση, προσομοίωση χρονισμού.

Σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων με πρόγραμμα CAD και με τη γλώσσα VHDL, προγραμματισμός συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων με τη γλώσσα VHDL.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την εξοικείωση και το σχεδιασμό με συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (PLD) FLEX10K και MAX7000, την εξοικείωση με την αναπτυξιακή πλατφόρμα UP2 και το λογισμικό MaxPlus II της Altera και τη σχεδίαση απλών συνδυαστικών κυκλωμάτων, αριθμητικών κυκλωμάτων, αποκωδικοποιητών και πολυπλεκτών, απλών και σύνθετων ακολουθιακών κυκλωμάτων, μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων και σύνθετων ψηφιακών συστημάτων με το λογισμικό MaxPlus II και με τη γλώσσα VHDL.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Δ. Πογαρίδη, Ψηφιακή σχεδίαση με τη γλώσσα VHDL: Αρχές και πρακτικές, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2008.

 • M. M. Mano, M. D. Ciletti, Ψηφιακή σχεδίαση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

 • S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Σ. Ι. Σουραβλά, Μ. Ρουμελιώτη, Ψηφιακά συστήματα: Μοντελοποίηση και προσομοίωση με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.

 • V. A. Pedroni, Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη VHDL, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 • Α. Θ. Κοσσίδα, Π. Η. Γιαννακόπουλου, Αριθμητικά συστήματα και ψηφιακά κυκλώματα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.

 • Μ. Ρουμελιώτη, Ψηφιακή σχεδίαση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • J. F. Wakerly, Ψηφιακή σχεδίαση: Αρχές και πρακτικές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

 • V. Nelson, H. Nagle, J. Irwin, B. Carroll, Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007.

 • Μ. Balch, Complete digital design, McGraw-Hill, 2003.

 • A. Saha, N. Manna, Digital principles and logic design, Infinity Science, 2007.

 • C. Roth, Digital system design with VHDL, PWS, 1998.

 • R. J. Tocci, N. S. Widmer, Digital systems principles and applications, Prentice Hall, 2001.

 • P. K. Lala, Principles of modern digital design, Wiley, 2007.

 • W. K. Chen, Logic design, CRC Press, 2000.

 • M. M. Mano, C. R. Kime, Logic and computer design fundamentals, Prentice Hall, 2004.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece