ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.) Ι

 

Εξάμηνο σπουδών

Δ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνοι διδασκαλίας

Θεωρία:

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

Εργαστήριο:

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

 Δεχουνιώτης Δημήτριος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εκμάθηση των βασικών αρχών των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου που σχετίζονται με τη σύνθεση, την ανάλυση και τη σχεδίαση φυσικών συστημάτων. Βασικοί στόχοι είναι η κατανόηση των διαφόρων τεχνικών ελέγχου και των βασικών βαθμίδων ενός τυπικού συστήματος, η εξέταση της συμπεριφοράς των επιμέρους συνιστωσών των διαφόρων τύπων φυσικών συστημάτων, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ευστάθεια συστημάτων ελέγχου και η κατανόηση τεχνικών γραμμικοποίησης μη γραμμικών συστημάτων. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με χρήσιμες εφαρμογές των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Γενικά για τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ορισμοί και χαρακτηριστικά τους.

Διαφορικές εξισώσεις γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μετασχηματισμοί Laplace.

Συναρτήσεις μεταφοράς και δομικά διαγράμματα.

Χρονική απόκριση συστημάτων σε διάφορους τύπους διεγέρσεων.

Κριτήρια συμπεριφοράς, ευστάθεια συστημάτων, κριτήρια ευστάθειας.

Γεωμετρικός τόπος ριζών, διαγράμματα Bode, διαγράμματα Nyquist, χάρτης Nichols.

Γενικά για την αντιστάθμιση.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν τον έλεγχο ταχύτητας κινητήρα, την πειραματική μελέτη σερβοκινητήρων DC, AC και ταχογεννήτριας DC, τη μελέτη ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου στροφών και τη χάραξη χαρακτηριστικών κινητήρα DC με φορτίο και ανατροφοδότηση, την προσομοίωση και τον προσδιορισμό συνάρτησης μεταφοράς συστήματος αυτομάτου ελέγχου τάξης Β, τη μελέτη συστήματος ελέγχου ζωνών ενέργειας και αθροιστικού τελεστικού ενισχυτή ελέγχου θερμοκρασίας, τον έλεγχο θερμοκρασίας με χρήση θερμίστορ και άλλων στοιχείων, την προσομοίωση του κλασικού αυτόματου ελέγχου σε Η/Υ.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης εισαγωγή στη χρήση του περιβάλλοντος Matlab (μεταβλητές, διανύσματα, συναρτήσεις, διαγράμματα, κ.α.), τη χρήση του για αυτόματο έλεγχο (πίνακες, ορισμός και πράξεις πολυωνύμων, ειδικές συναρτήσεις, κ.α.), τη μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων (συνάρτηση μεταφοράς, μοντέλο πόλων-μηδενικών, μερικά κλάσματα, χώρος κατάστασης), τη μελέτη απόκρισης συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας (διαγράμματα Bode, Nyquist, Nichols, κρουστική και βηματική απόκριση), τη μελέτη ευστάθειας και αστάθειας συστημάτων, καθώς και εφαρμογές με το περιβάλλον Simulink.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • J. J. Di Stefano, A. R. Stubberud, I. J. Williams, Θεωρία και προβλήματα στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Σ. Α. Πακτίτη, Συστήματα αυτόματου ελέγχου: Θεωρία και προβλήματα, Εκδόσεις Ίων, 2003.

 • R. C. Dorf, R. H. Bishop, Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 • N. Πανταζή, Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Ελληνικές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 1994.

 • Π. Παρασκευόπουλου, Συστήματα αυτόματου ελέγχου: Θεωρία και εφαρμογές, Τόμος Α - Σ.Α.Ε. συνεχούς χρόνου, Έκδοση Π. Παρασκευόπουλου, 2004.

 • Π. Παρασκευόπουλου, Συστήματα αυτόματου ελέγχου: Θεωρία και εφαρμογές, Τόμος Β - Σ.Α.Ε. διακριτού χρόνου, Έκδοση Π. Παρασκευόπουλου, 2007.

 • R. T. Stefani, B. Shahian, C. Savant, C. J. Hostetter, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2012.

 • C. E. Rohrs, Γραμμικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 1996.

 • K. Ogata, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδόσεις Φούντα, 2011.

 • Ν. Γ. Σμυρλή, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

 • Π. Β. Μαλατέστα, Συστήματα αυτομάτου ελέγχου - Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

 • Α. Υφαντή, Εργαστηριακές σημειώσεις συστημάτων αυτομάτου ελέγχου Ι, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2002.

 • G. Madan, Control systems, McGraw-Hill, 2006.

 • W. Bolton, Control systems, Elsevier, 2002.

 • C. L. Phillips, R. D. Harbor, Feedback control systems, Prentice Hall, 1999.

 • N. S. Nise, Control systems engineering, Wiley, 2003.

 • S. K. Gupta, Elements of control systems, Prentice Hall, 2001.

 • MathWorks Inc., Control system toolbox user's guide: Matlab, www.mathworks.com, 2012.

 • MathWorks Inc., Simulink toolbox user's guide, www.mathworks.com, 2012.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece