ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι

 

Εξάμηνο σπουδών

Δ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

  Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

 Εργαστήριο:

Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής

  Τοπάλης Ευάγγελος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

Ιστότοπος

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο πεδίο των μικροϋπολογιστών και των μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Στόχος είναι να παρέχει με ολοκληρωμένο τρόπο τις αναγκαίες γνώσεις που αφορούν τη δομή, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, καθώς και του λογισμικού που υποστηρίζει τον μικροϋπολογιστή ως λειτουργικό σύστημα και προγραμματιστικό περιβάλλον. Ειδική αναφορά γίνεται στον μικροεπεξεργαστή 8085 της Intel.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στο τυπικό υπολογιστικό σύστημα.

Ιστορική αναδρομή στους μικροϋπολογιστές και την εξέλιξή τους.

Δομή και αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή (CPU).

Δομή και αρχιτεκτονική του μικροϋπολογιστή (μονάδες, δίαυλοι, είσοδοι/ έξοδοι)

Βασικές λειτουργίες του μικροϋπολογιστή, κύκλοι μηχανής (εγγραφή, ανάγνωση μνήμης, λειτουργίες Ι/Ο).

Γλώσσα Assembly του μικροϋπολογιστή (δομή, ομάδες και χρήση εντολών).

Διευθυνσιοδότηση, χάρτης μνήμης (address decoding, memory map).

Χρονικά διαγράμματα βασικών λειτουργιών (timing diagrams).

Διασυνδέσεις και λειτουργίες Ι/Ο.

Βασικές αρχές λειτουργίας διακοπών (interrupts).

Βασικές αρχές λειτουργίας Hold (DMA).

Τυπικά περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή και την εμπέδωση των γνώσεων της θεωρίας και αφορούν την αρχιτεκτονική και τις εντολές του επεξεργαστή Intel 8085, τον προγραμματισμό του σε γλώσσα Assembly, τις μεταφορές δεδομένων, την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση και αφαίρεση) και λογικών πράξεων, τις δομές ελέγχου (βρόγχοι, συγκρίσεις, διακλαδώσεις), τη δομή στοίβας, τη χρήση υπορουτινών, την εκτέλεση πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και τις λειτουργίες εισόδου-εξόδου του επεξεργαστή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Κ. Πεκμεστζή, Συστήματα μικροϋπολογιστών I: Μικροεπεξεργαστές 80x86, Pentium και ARM, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.

 • Κ. Πεκμεστζή, Συστήματα μικροϋπολογιστών II: Μικροελεγκτές AVR και PIC, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.

 • C. M. Gilmore, Μικροεπεξεργαστές: Αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

 • B. B. Brey, Οι μικροεπεξεργαστές της INTEL 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, Pentium και Pentium Pro: Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός και διεπαφές, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1997.

 • Γ. Παπαδόπουλου, Σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων με μικροπροσέσορ, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1980.

 • Γ. Παπαδόπουλου, Σ. Λεβέντη, Σ. Κουμπιά, Γ. Κωνσταντινίδη, Τεχνικές μέθοδοι προγραμματισμού μικροσυστημάτων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1985.

 • Γ. Φ. Αλεξίου, Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.

 • Δ. Πογαρίδη, Σχεδίαση συστημάτων μικροεπεξεργαστών, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2006.

 • Α. Θ. Κοσσίδα, Μ. Ν. Ραγκούση, Σ. Π. Ματιάτου, Συμβολικές γλώσσες και αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών, Εκδόσεις Μπένου, 1996.

 • A. S. Tanenbaum, Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: Μια δομημένη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2000.

 • D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών: H διασύνδεση υλικού και λογισμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • Δ. Νικολού, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2009.

 • C. Hammacher, Z. Vranesic, S. Zaky, Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007.

 • W. Kleitz, Microprocessor and microcontroller fundamentals: The 8085 and 8051 hardware and soft-ware, Prentice Hall, 1998.

 • T. Shanley, Pentium Pro and Pentium II system architecture, Addison-Wesley, 1997.

 • Intel Corp., MCS-8085 family user's manual, 1979.

 • Intel Corp., 8080-8085 assembly language programming, 1977

 • S. K. Sen, Understanding 8085 8086 microprocessor and peripheral ICs, New Age International, 2006.

 • S. Dandamudi, Introduction to assembly language programming, Springer, 2004.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece