ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

Δ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

4

Εργαστήριο

1

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Μίμος Ευάγγελος, Πανεπιστημιακός υπότροφος

.......

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα γνώσεις που αφορούν διάφορα είδη σταθμών παραγωγής, υποσταθμούς διανομής, διαγράμματα κατανάλωσης και παραγωγής, όργανα ρύθμισης σταθμών παραγωγής, γεννήτριες, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο ενέργειας.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Θερμικοί σταθμοί παραγωγής: ατμοηλεκτρικοί σταθμοί με συμβατικά καύσιμα, ατμοηλεκτρικοί σταθμοί με πυρηνικά καύσιμα, μετατροπή θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική στους σταθμούς παραγωγής, βελτίωση απόδοσης θερμικών σταθμών.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: σταθμοί παραγωγής με αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία, ενέργεια κυμάτων, βιομάζα.

Γεννήτριες: σύγχρονες γεννήτριες, αρχή λειτουργίας, κατασκευαστικά στοιχεία, ισοδύναμο κύκλωμα, σχέσεις ισχύος, όρια λειτουργίας.

Υποσταθμοί διανομής σταθμών παραγωγής, σύνδεση σταθμών παραγωγής με το δίκτυο.

Κόστος παραγωγής, κόστος θερμικών σταθμών, κόστος υδροηλεκτρικών σταθμών, διαγράμματα κατανάλωσης και παραγωγής, μελέτη και καμπύλες ηλεκτρικού φορτίου, καμπύλες ηλεκτρικού φορτίου, πρόβλεψη ηλεκτρικών φορτίων, ταυτοχρονισμός και ετεροχρονισμός ηλεκτρικών φορτίων.

Θεσμικό πλαίσιο ενέργειας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και περιβάλλον, σύγκριση εκπομπών ανά είδος καυσίμου, διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αφορά δραστηριότητες, όπως: εξοικείωση με το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το θεσμικό πλαίσιο ενέργειας, επίσκεψη σε φωτοβολταϊκό και αιολικό πάρκο και εξοικείωση με το σχετικό εξοπλισμό και τον τρόπο σύνδεσης τους στο δίκτυο διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, εξοικείωση με τον εξοπλισμό ατμοηλετρικού σταθμού με συμβατικά καύσιμα μέσω λειτουργικού μοντέλου υπό κλίμακα, επίσκεψη σε υποσταθμό 150 kV / 20 kV, και σε υδροηλεκτρικό σταθμό με υδροστρόβιλους Pelton & Francis και εξοικείωση με τον εξοπλισμό τους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Μ. Κάλφα, Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ίων, 1997.

 • Δ. Λαμπρίδη, Π. Ντοκόπουλου, Γ. Παπαγιάννη, Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας - Τόμος Α, Εκδόσεις Ζήτη, 2006.

 • Ν. Βοβού, Γ. Γιαννακόπουλου, Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη, 2008.

 • Α. Πολυζάκη, Λειτουργία αεριοστρόβιλων και παραγωγή ενέργειας, προώθηση, Έκδοση Α. Πολυζάκη, 2012.

 • Μ. Κάπου, Φωτοβολταϊκά, αιολικά υδροηλεκτρικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, Έκδοση Μ. Κάπου, 2009.

 • Κ. Καλδέλλη, Διαχείριση της αιολικής ενέργειας, Εκδόσεις Σταμούλη, 2004.

 • Β. Ν. Ξανθού, Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μέτρηση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.

 • Ε. Κακαρά, Θερμικοί σταθμοί, Εκδόσεις Φούντα, 1999.

 • Κ. Βουρνά, Κ. Παπαδία, Κ. Ντέλκη, Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έλεγχος και ευστάθεια συστήματος, Εκδόσεις Συμμετρία, 2011.

 • Δ. Τσανάκα, Ειδικά κεφάλαια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1991.

 • S. Anasar, Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Εκδόσεις Τζιόλα, 1998.

 • G. N. Tiwari, M K. Ghosal, Renewable energy resources, Alpha Science International, 2005.

 • J. Twidell, T. Weir, Renewable energy resources, Taylor & Francis, 2006.

 • P. Kiameh, Power generation handbook, McGraw-Hill, 2011.

 • C. L. Wadhwa, Electrical power systems, New Age Science, 2005.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece