ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IΙΙ

 

Εξάμηνο σπουδών

Γ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

6.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

5

Εργαστήριο

0

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Καμβύσας Γρηγόριος*, Επίκουρος καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

* Ο κ. Γρ. Καμβύσας είναι μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές έννοιες των γενικευμένων συναρτήσεων και της ανάλυσης Fourier, καθώς αυτή αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο στήριξης του ηλεκτρολόγου μηχανικού κατά την ανάλυση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, την ανάλυση και επεξεργασία σημάτων κ.α. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει τα μαθήματα εκείνα που απαιτούν κατανόηση των διακριτών, ολοκληρωτικών μετασχηματισμών, αλλά και βασικές γνώσεις διανυσματικής ανάλυσης.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Μετασχηματισμός Laplace, ορισμός, ιδιότητες, μετασχηματισμός Laplace παραγώγου, ολοκληρώματος και περιοδικής συνάρτησης.

Συνάρτηση γ (gamma), συνάρτηση δ (Dirac), συνάρτηση Heaviside.

Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, τύπος του Heaviside, γινόμενο συνέλιξης.

Εφαρμογή μετασχηματισμού Laplace στη λύση διαφορικών εξισώσεων και στη λύση ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Σειρές Fourier, περιοδικές συναρτήσεις, αρμονικές συναρτήσεις, ορισμός σειράς Fourier, κριτήρια του Diriehlet, φάσμα συχνοτήτων, άρτιες και περιττές συναρτήσεις, περιοδική επέκταση συνάρτησης, σειρές Fourier ημιτόνων και συνημιτόνων, εκθετική μορφή σειράς Fourier.

Διανύσματα, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, διανυσματικές συναρτήσεις, κλίση (gradient), απόκλιση (divergence), περιστροφή (rotation), μετασχηματισμός Ζ.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Γ. Λεγάτου, Μετασχηματισμοί συναρτήσεων, Σύγχρονη Εκδοτική, 2005.

 • Ν. Γαγαλή, Ι. Θεοδώρου, Φ. Κομισόπουλου, Μ. Λαμπίρη, Δ. Τσουκαλά, Μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Ζήτα, Εκδόσεις Δηρός, 2002.

 • M. R. Spiegel, Ανάλυση Fourier (Schaum's Outline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1978.

 • Α. Γ. Αθανασιάδη, Μετασχηματισμός Laplace και σειρές Fourier, Εκδόσεις Ζήτη, 1995.

 • Α. Γ. Παλιατσού, Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές, Σύγχρονη Εκδοτική, 1998.

 • J. A. Edminister, Ηλεκτρικά κυκλώματα (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1980.

 • R. J. Beerends, H. G. Morsche, J. C. van den Berg, Fourier and Laplace transforms, Cambridge Univer-sity Press, 2003.

 • J. L. Schiff, The Laplace transform, Springer, 1999.

 • M. R. Spiegel, Laplace transform (Schaum's Οutline Series), McGraw-Hill, 1965.

 • P. P. G. Dyke, An introduction to Laplace transforms and Fourier series, Springer, 1999.

 • G. Ulrich, Applied Laplace and Z transforms for scientists and engineers, Birkhauser Verlag, 2004.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece