ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

 

Εξάμηνο σπουδών

Γ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

 Μπισδούνης Λάμπρος, Καθηγητής

 Εργαστήριο:

Μπισδούνης Λάμπρος, Καθηγητής

Σουλιώτης Γεώργιος , Καθηγητής Εφαρμογών

  Τσάκαλος Νικόλαος, Ντόκας Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εμβάθυνση στη θεωρία και το σχεδιασμό αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός συνδυάζονται βασικές γνώσεις θεωρίας κυκλωμάτων, γνώσεις λειτουργίας βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων, καθώς και τεχνικές της μοντελοποίησης της. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με χρήσιμες εφαρμογές των αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, όπως οι ενισχυτές διαφόρων τύπων.


Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Ανασκόπηση θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων και λειτουργίας βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων.

Απλές βαθμίδες ενισχυτών: μελέτη και ανάλυση στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο, βαθμίδες ενισχυτή κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη, εισαγωγή στην απόκριση συχνότητας ενισχυτών, απλή βαθμίδα ενισχυτή κοινής πηγής.

Τρανζίστορ στις υψηλές συχνότητες: ισοδύναμα μοντέλα τρανζίστορ διπολικής επαφής και MOSFET και ενίσχυση ρεύματος στις υψηλές συχνότητες.

Απόκριση συχνότητας ενισχυτών: απόκριση συχνότητας βαθυπερατού και υψηπερατού κυκλώματος, απόκριση συχνότητας μέτρου και φάσης ενισχυτών κοινού εκπομπού και κοινής βάσης, χρονική απόκριση ενισχυτών.

Ενισχυτές πολλών βαθμίδων: ενισχυτές διαδοχικών βαθμίδων, τρόποι σύζευξης, ζεύγος Darlington, ενισχυτής κοινού συλλέκτη-κοινού εκπομπού, κασκωδικός ενισχυτής, διαφορικοί ενισχυτές.

Ανατροφοδότηση στους ενισχυτές: βασικές έννοιες ανατροφοδότησης, αρνητική ανατροφοδότηση στους ενισχυτές, τοπολογίες, απόκριση ενισχυτών με αρνητική ανατροφοδότηση και επίδραση στα χαρακτηριστικά τους.

Τελεστικός ενισχυτής: δομή, λειτουργία και εφαρμογές, ιδανικός τελεστικός ενισχυτής, ακολουθητής τάσης, ενισχυτές θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές, ενισχυτής διαφοράς, αθροιστές, ολοκληρωτής, διαφοριστής, ενισχυτής οργανολογίας, μετατροπέας ρεύματος σε τάση, ανορθωτές, συγκριτές τάσης και ανιχνευτές στάθμης, απόκριση συχνότητας τελεστικού ενισχυτή.

Ενισχυτές ισχύος: τάξεις λειτουργίας ενισχυτικής βαθμίδας, ενισχυτές ισχύος σε τάξη Α, ενισχυτές push-pull.

Φίλτρα συχνοτήτων και ταλαντωτές: περιγραφή φίλτρων στο πεδίο της συχνότητας, τύποι απόκρισης συχνότητας, μέθοδοι προσέγγισης αποκρίσεων φίλτρων, ενεργά και παθητικά φίλτρα, ταλαντωτές και τεχνικές ανάλυσής τους, ταλαντωτής γέφυρας Wien.

Εργαστήριο

Μετρήσεις και πειραματική μελέτη διατάξεων απλής και διπλής ανόρθωσης, ανορθωτικής διάταξης γέφυρας, ενισχυτή δύο βαθμίδων με χωρητική σύζευξη, ενισχυτή δύο βαθμίδων με απευθείας σύζευξη, ενισχυτών με αρνητική ανατροφοδότηση, διαφορικού ενισχυτή, τελεστικού ενισχυτή και εφαρμογών του (αρνητική ενίσχυση, άθροιση, ολοκλήρωση, διαφόριση και σύγκριση σημάτων), ενισχυτή ισχύος push-pull, ηλεκτρονικών φίλτρων και ταλαντωτή γέφυρας Wien.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Ι. Χαριτάντη, Ηλεκτρονικά IΙ - Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, 2007.

 • A. S. Sedra, K. C. Smith, Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

 • J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Ι. Μ. Κοντολέοντος, Ηλεκτρονική: Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων, Εκδόσεις Ν. Αϊβαζή - Σ. Ζουμπούλη, 2006.

 • Α. K. Καρύμπακα, Γενική ηλεκτρονική, Έκδοση Α. Καρύμπακα, 2001.

 • P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 • C. A. Schuler, Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Γ. Β. Γκαρούτσου, Ηλεκτρονική ΙΙ - Ενισχυτές, Εκδόσεις Spin, 2008.

 • Λ. Μπισδούνη, Χ. Κωνσταντέλλου-Κοντογούρη, Α. Κατσαΐτη, Ηλεκτρονικά ΙΙ - Σημειώσεις εργαστηρίου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2009.

 • R. C. Jaeger, T. N. Blalock, Microelectronic circuits design, McGraw-Hill, 2004.

 • A. Neamen, Electronic circuit analysis and design, McGraw-Hill, 2001.

 • N. R. Malik, Electronic circuits: Analysis, simulation and design, Prentice Hall, 1995.

 • D. A. Johns, K. Martin, Analog integrated circuit design, Wiley, 1997.

 • K. C. Smith, Laboratory explorations for microelectronic circuits, Oxford University Press, 1998.

 • O. Bishop, Understanding amplifiers, Elsevier, 1998.

 • G. Palumbo, S. Pennisi, Feedback amplifiers: Theory and design, Kluwer Academic, 2002.

 • J. Huijsing, Operational amplifiers: Theory and design, Springer, 2011.

 • S. Kamichik, Designing power amplifiers, Prompt, 2000.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece