ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Εξάμηνο σπουδών

Γ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Βλαχόπουλος Πέτρος, Καθηγητής

Εργαστήριο:

Βλαχόπουλος Πέτρος, Καθηγητής

Τοπάλης Ευάγγελος, Καλαντζόπουλος Αθανάσιος, Ντόκας Ιωάννης, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

 

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

Ιστότοπος E-class

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εξοικείωση με την ψηφιακή λογική και η εμβάθυνση στη θεωρία και τη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός συνδυάζονται βασικές γνώσεις δυαδικής λογικής, γνώσεις λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, διαδικασίες σχεδίασης βασικών συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων, καθώς και εφαρμογές αυτών. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με χρήσιμες εφαρμογές των ψηφιακών κυκλωμάτων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Αριθμητικά συστήματα (δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό), μετατροπή βάσης αριθμού, συμπληρώματα, αριθμητικές και λογικές πράξεις, δυαδικοί κώδικες.

Άλγεβρα Boole, αξιωματικός ορισμός, βασικά θεωρήματα και ιδιότητες.

Συναρτήσεις Boole, κανονικές και πρότυπες μορφές λογικών συναρτήσεων.

Ψηφιακές λογικές πύλες, ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων, μέθοδος χάρτη Karnaugh.

Υλοποίηση λογικών συναρτήσεων με πύλες ΟΧΙ-ΚΑΙ (NAND) και ΟΥΤΕ (ΝΟR).

Συνδυαστικά λογικά κυκλώματα, διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης, αθροιστές και αφαιρέτες, κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αποπλέκτες, συγκριτές.

Ακολουθιακά λογικά κυκλώματα, μανδαλωτές (latches), flip-flops, ανάλυση και σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι, ελαχιστοποίηση και κωδικοποίηση καταστάσεων.

Καταχωρητές, καταχωρητές ολίσθησης, σύγχρονοι και ασύγχρονοι απαριθμητές, μνήμες.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν τη μελέτη τεχνολογιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και λογικών πυλών, τη λογική σχεδίαση κυκλωμάτων αθροιστή και συγκριτή, κωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή, πολυπλέκτη και αποπλέκτη, τη μελέτη διαφόρων τύπων flip-flop και τη σχεδίαση καταχωρητών, ασύγχρονων μετρητών, σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων και μνημών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • M. M. Mano, M. D. Ciletti, Ψηφιακή σχεδίαση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

 • S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

 • Δ. Πογαρίδη, Ψηφιακή σχεδίαση με τη γλώσσα VHDL: Αρχές και πρακτικές, Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 2008.

 • Σ. Ι. Σουραβλά, Μ. Ρουμελιώτη, Ψηφιακά συστήματα: Μοντελοποίηση και προσομοίωση με τη γλώσσα VHDL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.

 • V. A. Pedroni, Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη VHDL, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 • Α. Θ. Κοσσίδα, Π. Η. Γιαννακόπουλου, Αριθμητικά συστήματα και ψηφιακά κυκλώματα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.

 • Χ. Δ. Κρανιώτη, Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με πειραματική προσέγγιση, Εκδόσεις Δίαυλος, 2009.

 • Μ. Ρουμελιώτη, Ψηφιακή σχεδίαση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • J. F. Wakerly, Ψηφιακή σχεδίαση: Αρχές και πρακτικές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

 • V. Nelson, H. Nagle, J. Irwin, B. Carroll, Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007.

 • Μ. Balch, Complete digital design, McGraw-Hill, 2003.

 • B. Holdswort, C. Woods, Digital logic design, Newnes, 2002.

 • A. Saha, N. Manna, Digital principles and logic design, Infinity Science, 2007.

 • C. Roth, Digital system design with VHDL, PWS, 1998.

 • R. J. Tocci, N. S. Widmer, Digital systems principles and applications, Prentice Hall, 2001.

 • P. K. Lala, Principles of modern digital design, Wiley, 2007.

 • W. K. Chen, Logic design, CRC Press, 2000.

 • M. M. Mano, C. R. Kime, Logic and computer design fundamentals, Prentice Hall, 2004.

 • T. L. Floyd, Digital fundamentals, Prentice Hall, 2006.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece