ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

 

Εξάμηνο σπουδών

Γ

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

4.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

0

Σύνολο

3

Κατηγορία μαθήματος

Ειδικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

-

Στόχοι του μαθήματος

Η μετατροπή των μετρούμενων μεγεθών σε σήματα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία και καλύπτει σήματα στη βιομηχανία αλλά και σε χώρους μετρητικών διατάξεων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των σημάτων που αποτελούν απαραίτητη γνώση και βρίσκουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, στις τηλεπικοινωνίες, στο περιβάλλον, στην ιατρική, στα συστήματα παραγωγής ενέργειας και αλλού. Οι τεχνικές της περιγραφής, της ανάλυσης και των εφαρμογών των σημάτων με τη χρήση των πιο συγχρόνων επιστημονικών, τεχνολογικών εργαλείων είναι η βασική επιδίωξη του μαθήματος. Με συγκεκριμένα παραδείγματα γίνεται η επιστημονική επεξεργασία των σημάτων για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της πληροφορίας τους.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Είδη σημάτων, απλά σήματα: σήματα συνεχούς, διακριτού χρόνου, σταθερά, χρονικά μεταβαλλόμενα, αιτιατά, δυναμικά και στιγμιαία, γραμμικά, μη γραμμικά και στοχαστικά σήματα, είδη θορύβου, σχέση σήματος-θορύβου, απλές συναρτήσεις στο συνεχή και διακριτό χρόνο (συνάρτηση δ, βηματική συνάρτηση, συνάρτηση ράμπας, περιοδικές συναρτήσεις).

Συνέλιξη σημάτων στο συνεχή και διακριτό χρόνο: συνελικτικό ολοκλήρωμα και άθροισμα, αναλυτικές και γραφικές μέθοδοι υπολογισμού τους, ιδιότητες συνέλιξης.

Ανάλυση Fourier: ολοκλήρωμα, μορφές σειρών Fourier, μετασχηματισμός Fourier, ολοκλήρωμα Fourier, ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier, εφαρμογές του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT) και του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (DFT) για τον προσδιορισμό περιοδικότητας και συχνότητας.

Συσχέτιση σημάτων συνεχούς, διακριτού χρόνου: αυτοσυσχέτιση, ετεροσυσχέτιση, ιδιότητες και εφαρμογές.

Μετασχηματισμοί σημάτων και δειγματοληψία: μετασχηματισμός z, δειγματοληψία, θεώρημα δειγματοληψίας.

Απόκριση συστήματος σε στοχαστικά σήματα, κβάντιση σημάτων, κωδικοποίηση σημάτων, ψηφιοποίηση σημάτων, περιγραφή μετατροπέων A/D.

Φίλτρα σημάτων: κάτω, άνω, ζωνοδιαβατά φίλτρα, συνθήκη Paley-Wlener, και φίλτρα Butterworth.

Παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις στα προαναφερόμενα θέματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Α. Υφαντή, Γ. Οικονόμου, Ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, Εκδόσεις Ίων, 2002.

 • Σ. Θεοδωρίδη, Κ. Μπερμπερίδη, Λ. Κοφίδη, Εισαγωγή στην θεωρία σημάτων και συστημάτων, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. Δαρδάνου, 2004.

 • A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, H. S. Nawab, Σήματα και συστήματα, Εκδόσεις Φούντα, 2011.

 • Θ. Αλεξόπουλου, Εισαγωγή στην ανάλυση σήματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2011.

 • Γ. Καραγιάννη, Βασικές αρχές σημάτων και συστημάτων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011.

 • N. Kαλουπιτσίδη, Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι, Εκδόσεις Δίαυλος, 1998.

 • Γ. Μπιτσιώρη, Σήματα και συστήματα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1997.

 • Κ. Ρ. Παπαδημητρίου, Σ. Ν. Τζάννες, Ανάλυση σημάτων, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1982.

 • R. A. Gabel, R. A. Roberts, Signals and linear systems, Wiley, 1987.

 • H. P. Hsu, Signals and systems, McGraw-Hill, 1995.

 • S. M. Kay, Modern spectral estimation, Prentice Hall, 1988.

 • C. D. McGillem, G. R. Cooper, Continuous and discrete signal and system analysis, Oxford University Press, 1991.

 • A. V. Oppenheim, A. S. Willlsky, I. T. Young, Signal and systems, Prentice Hall, 1983.

 • A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, Discrete-time signal processing, Prentice Hall, 1989.

 • A. Papoulis, S. U. Pillai, Probability random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, 2002.

 • S. D. Stearns, R. A. David, Signal processing algorithms, Prentice Hall, 1988.

 • F. G. Stremler, Introduction to communication systems, Addison-Wesley, 1990.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece