ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Εξάμηνο σπουδών

Β

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

3.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

0

Σύνολο

2

Κατηγορία μαθήματος

Δ.Ο.Ν.Α.

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

-

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα γενικής παιδείας και γνώσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος και βασικός του στόχος είναι η παροχή στους σπουδαστές γνώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο της ρύπανσής του, με έμφαση στα αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Τα θέματα του ελέγχου της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν πολλούς κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας και το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διαρθρωθεί σε ενότητες ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις σχετικές βασικές έννοιες.

Τα σημαντικότερα από τα διδασκόμενα αντικείμενα αφορούν τη μόλυνση υδάτων, τη μόλυνση αέρα, τη μόλυνση από ραδιενέργεια, την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση κ.α.

Επίσης, εξετάζονται οι επιδράσεις από τοξικά και άλλα βλαβερά υλικά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ηχορύπανση, οι δυσμενείς επιδράσεις της  μικροκυματικής ακτινοβολίας, βασικά συστήματα βιολογικού καθαρισμού καθώς και συστήματα μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και ελέγχου των προαναφερθέντων ρυπαντών. Η προσέγγιση των μορφών ρύπανσης που εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος, συνιστάται στα ακόλουθα:

α. επιστημονικός ορισμός ανάλυση και περιγραφή της ρύπανσης,

β. προσδιορισμός των πηγών και των αιτιών που δημιουργούν τη ρύπανση,

γ. αναφορά των συνεπειών της ρύπανσης στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα και

δ. ανάλυση των μέτρων πρόληψης και των προφυλάξεων για τον περιορισμό της ρύπανσης και των ενεργειών για την εξαφάνισή της.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε γεωηλεκτρικές και άλλες μετρήσεις για ανίχνευση μόλυνσης και εξετάζονται στοιχεία εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, γεωθερμία).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Ι. Φίλη, Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη, Εκδόσεις Μπουκουμάνη, 1984.

  • P. Samuel, Οικολογία: χαλάρωση ή δαιμονικός κύκλος, Εκδόσεις Νεφέλη, 1978.

  • Θ. Κουϊμτζή, Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος, University Studio Press, 2004.

  • Τ. Dietrich, Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003.

  • Γ. Μπεργελέ, Πηγές, διασπορά και έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2006.

  • Τ. Αλμπάνη, Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

  • Σ. Μπινιάρη, Το περιβάλλον: Ρύπανση και προστασία, Εκδόσεις B. Γκιούρδα, 2006.

  • Ι. Δεληγιαννάκη, Δ. Χελά, Ι. Κωνσταντίνου, Ενόργανη περιβαλλοντική ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece