ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ IΙ

 

Εξάμηνο σπουδών

B

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

8.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

6

Εργαστήριο

0

Σύνολο

6

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Καμβύσας Γρηγόριος*, Επίκουρος καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

* Ο κ. Γρ. Καμβύσας είναι μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές έννοιες των διαφορικών εξισώσεων και της στατιστικής, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μαθηματικά μοντέλα της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοεί και να επιλύει προβλήματα αρχικών τιμών που μοντελοποιούνται με στοιχειώδεις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (π.χ. ηλεκτρικά κυκλώματα), να υπολογίζει την κατανομή, τη μέση τιμή και τη διασπορά τυχαίας μεταβλητής και να καταστρώνει πίνακες και ιστογράμματα συχνοτήτων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαφορικές εξισώσεις: εισαγωγή, ορισμοί, τάξη και βαθμός διαφορικής εξίσωσης, οικογένειες καμπυλών, γενική και μερικές λύσεις διαφορικής εξίσωσης, αρχικές συνθήκες.

Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως, χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, λύση διαφορικών εξισώσεων με αντικατάσταση, διαφορική εξίσωση Bernoulli.

Διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας τάξεως, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές, εφαρμογές.

Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους, αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.

Στοιχεία πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής, ορισμός πιθανότητας, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, αξιώματα, θεώρημα ολικής πιθανότητας, πολλαπλασιαστικό θεώρημα δεσμευμένης πιθανότητας, θεώρημα Boyes.

Τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση κατανομής, μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση, διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή, κατανομή Poisson, στοιχεία δειγματοληψίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Π. Αντωνόπουλου, Μαθηματικά ΙΙ: Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων, στοιχεία πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής, Εκδόσεις Ίων, 2003.

 • Λ. Βρυζίδη, Γ. Γεωργούδη, Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: Διαφορικές εξισώσεις, Εκδόσεις Ίων, 1992.

 • M. R. Spiegel, Πιθανότητες και στατιστική (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1987.

 • R. Bronson, Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1978.

 • Θ. Π. Ξένου, Διαφορικές εξισώσεις, Εκδόσεις Ζήτη, 2007.

 • Κ. Ι. Σεραφειμίδη, Διαφορικές εξισώσεις, Εκδόσεις Σοφία, 2009.

 • Γ. Β. Βουγιατζή, Γ. Δ. Μπόζη, Δ. Β. Παπαδόπουλου, Διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.

 • Χ. Γναρδέλλη, Εφαρμοσμένη στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.

 • Β. Δ. Μάνου, Εφαρμοσμένη στατιστική, Εκδόσεις Ζήτη, 2012.

 • Δ. Α. Γεωργίου, Πιθανότητες και στατιστική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

 • Α. Κ. Cheng, Differential equations: Models and methods, McGraw-Hill, 2006.

 • J. L. Goldberg, M. C. Potte, Differential equations, Prentice Hall, 1997.

 • A. E. Watkins, R. L. Scheaffer, G. W. Cobb, Statistics, Wiley, 2010.

 • P. Olofsson, Probabilities, Wiley, 2007.

 • B. H. Chirgwin, C. Plumpton, A course of mathematics for engineers and scientists (vol. 2), Pergamon Press, 1972.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece