ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

 

Εξάμηνο σπουδών

Β

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής

 Εργαστήριο:

  Τσάκαλος Νικόλαος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εμβάθυνση στη θεωρία των ημιαγωγών και των βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων (επαφή pn, ημιαγωγός δίοδος, τρανζίστορ κ.α.). Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός συνδυάζεται η βασική θεωρία με εφαρμογές των βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πρακτικές ασκήσεις αποσκοπεί στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία και τις διατάξεις εφαρμογής τους.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Βασική θεωρία ημιαγωγών: αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές, ενεργειακές ζώνες, φορείς αγωγιμότητας, ημιαγώγιμα στοιχεία, επίδραση θερμοκρασίας στη συγκέντρωση φορέων, μηχανισμοί ηλεκτρικής αγωγής, ρεύματα διάχυσης ημιαγωγών, φορείς ημιαγωγών, κατασκευή ημιαγωγικών αντιστατών και πυκνωτών.

Επαφή pn: Σχηματισμός και ποιοτική μελέτη, ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό επαφής pn, ορθή και ανάστροφη πόλωση, χαρακτηριστική I-V, κατάρρευση, χωρητικότητες, επίδραση θερμοκρασίας, κατασκευή.

Ημιαγωγός δίοδος: περιγραφή και λειτουργία σε κύκλωμα, γραμμική χαρακτηριστική, ιδανική δίοδος, ηλεκτρικό ισοδύναμο στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο, χρόνος ανάκτησης ανάστροφης πόλωσης, δίοδος Schottky, ανάλυση κυκλωμάτων με διόδους, δίοδοι εκπομπής φωτός, φωτοδίοδοι, φωτοβολταϊκά κύτταρα, οπτοζεύκτες, φωτοαντιστάσεις.

Εφαρμογές διόδων: κυκλώματα ψαλιδιστών, σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener, ημιανόρθωση και ανόρθωση πλήρους κύματος, τροφοδοτικές διατάξεις, διακοπτικές βαθμίδες ελέγχου, θυρίστορ.

Τρανζίστορ διπολικής επαφής: δομή και φυσική λειτουργία, ανάλυση ρευμάτων, λειτουργία στο συνεχές, τρόποι σύνδεσης, χαρακτηριστικές καμπύλες, φαινόμενο Early, χαρακτηριστική μεταφοράς, μοντέλο ασθενών σημάτων, επίδραση θερμοκρασίας, κατασκευή, βασικά κυκλώματα πόλωσης και εισαγωγή στη μελέτη απλής βαθμίδας ενισχυτή σε σύνδεση κοινού εκπομπού, φωτοτρανζίστορ.

Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου (FET): δομή και λειτουργία.

Τρανζίστορ MOSFET: δομή και λειτουργία, τρανζίστορ προσαύξησης και εκκένωσης, συμπληρωματικά τρανζίστορ, λειτουργία σε συνεχές και εναλλασσόμενο, εισαγωγή στους ενισχυτές με MOSFET.

Εργαστήριο

Εξοικείωση και μετρήσεις με τα βασικά εργαστηριακά όργανα (πολύμετρα, τροφοδοτικά, γεννήτριες συχνοτήτων), και τον παλμογράφο, μετρήσεις και πειραματική μελέτη λειτουργίας διόδων επαφής Ge και Si, διόδου Zener, φωτοδιόδου, τρανζίστορ διπολικής επαφής σε σύνδεση κοινής βάσης, τρανζίστορ διπολικής επαφής σε σύνδεση κοινού εκπομπού, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) σε σύνδεση κοινής πηγής, θυρίστορ (SRC), κυκλωμάτων μορφοποίησης κυματομορφών (κυκλώματα ψαλιδισμού, διαφόρισης).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Ι. Χαριτάντη, Ηλεκτρονικά Ι - Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά, Παν/κές Εκδόσεις Αράκυνθος, 2006.

 • A. P. Malvino, D. G. Bates, Ηλεκτρονική - Αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

 • A. P. Malvino, Βασική ηλεκτρονική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

 • A. S. Sedra, K. C. Smith, Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

 • J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • C. A. Schuler, Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

 • Γ. Β. Γκαρούτσου, Ηλεκτρονική Ι - Τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία, Εκδόσεις Spin, 2008.

 • G. Rizzoni, Ηλεκτρονική: Θεωρία και εφαρμογές του ηλεκτρολόγου μηχανικού (τόμος 2), Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.

 • Σ. Αναστασόπουλου, Ηλεκτρονικά Ι - Σημειώσεις εργαστηρίου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, 2002.

 • A. R. Hambley, Electronics, Prentice Hall, 2000.

 • Τ. L. Floyd, D. Buchla, Fundamentals of analog circuits, Prentice Hall, 2007.

 • Β. Hart, Introduction to analogue electronics, Elsevier, 1997

 • R. A. Spencer, M. S. Ghausi, Introduction to electronic circuit design, Prentice Hall, 2003.

 • R. S. Muller, T. I. Kamins, Device electronics for integrated circuits, Wiley, 2003.

 • B. G. Streetman, S. Banerjee, Solid-state electronic devices, Prentice Hall, 2000.

 • M. N. Horenstein, Microelectronic circuits and devices, Prentice Hall, 1996.

 • J. J. Cathey, Electronic devices and circuits, Schaum's outlines, McGraw-Hill, 2002.

 • Y. Tsividis, Operation and modeling of the MOS transistor, Oxford University Press, 2003.

 • K. C. Smith, Laboratory explorations for microelectronic circuits, Oxford University Press, 1998.
  {/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece