ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

 

Εξάμηνο σπουδών

Β

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

3.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο:

Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή συστηματικής γνώσης και εμπειρίας στο δομημένο προγραμματισμό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και ασκούνται σε θέματα ανάπτυξης αλγορίθμων, κωδικοποίησης, ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων και τεκμηρίωσης προγράμματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Αρχές προγραμματισμού.

Αλγόριθμοι και διαγράμματα ροής.

Δομημένος προγραμματισμός με γλώσσα Pascal: τύποι δεδομένων, μεταβλητές, σταθερές, τελεστές, συναρτήσεις, αριθμητικές και λογικές πράξεις, ιεράρχηση εκτέλεσης πράξεων.

Εντολές της γλώσσας Pascal: μορφή προγράμματος, βασικές εντολές της γλώσσας (αντικατάστασης, δήλωσης μεταβλητών, εισόδου και εξόδου, εγγραφής και ανάγνωσης κ.α.), τελεστές, εντολές με συνθήκη και εντολές επανάληψης (for, if, while-do, repeat-until κ.α.), βαθμωτές μεταβλητές, μεταβλητές περιοχής τιμών, σύνολα, πίνακες και επεξεργασία πινάκων, υποπρογράμματα, διαδικασίες, συναρτήσεις, αρχεία (ανάγνωση, εγγραφή, επεξεργασία), δομές δεδομένων (λίστες, δείκτες, δέντρα κ.α.).

Παραδείγματα προγραμματισμού και εφαρμογές.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal, οι οποίες αφορούν διαδικασίες εισόδου και εξόδου, έλεγχο εμφάνισης αποτελεσμάτων, αριθμητικούς υπολογισμούς, δομές if then else, for, while και repeat, πίνακες και επεξεργασία πινάκων, βασικούς αλγόριθμους και εφαρμογές αριθμητικής ανάλυσης, υποπρογράμματα, συναρτήσεις και διαδικασίες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Α. Ατματζίδη, Μ. Γλαμπεδάκη, Standard Pascal: Προγραμματισμός, αρχεία, Εκδόσεις Ίων, 1999.

 • Ι. Κάβουρα, Δομημένος προγραμματισμός με Pascal, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1999.

 • Ι. Βλαχάβα, Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 1991.

 • Σ. Δημητριάδη, Turbo Pascal, Εκδόσεις Ίων, 1994.

 • Θ. Αλεβίζου, Α. Καμπουρέλη, Μαθήματα προγραμματισμού: Εισαγωγή με τη γλώσσα Pascal, Εκδόσεις Θυμέλη, 1995.

 • Ν. Σαραντάκου, Turbo Pascal: Εγχειρίδιο εκμάθησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1991.

 • Π. Σταυρόπουλου, Ο οδηγός της Borland για την Turbo Pascal 5.0 & 5.5, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1989.

 • Ε. Πετρούτσου, Εισαγωγή και εφαρμογές της Turbo Pascal, Εκδόσεις Γκιούρδα, 1991.

 • Σ. Πανέτσου, Turbo Pascal, Εκδόσεις Ίων, 2000.

 • Τ. Λαδιά, Pascal: Μια μεθοδική προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1999.

 • Χ. Τζόκα, Εισαγωγή στην πληροφορική: Προγραμματισμός με την Turbo Pascal, Εκδόσεις Δίαυλος, 1998.

 • Ν. Π. Αλεξανδράκη, Εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό και η γλώσσα προγραμματισμού Pascal, Σύγχρονη Εκδοτική, 2001.

 • P. M. Scott, Πλήρες εγχειρίδιο της Turbo Pascal 6, Εκδόσεις Γκιούρδα, 1992.

 • D. E. Knuth, The art of computer programming - Volume I: Fundamental algorithms, Addison-Wesley, 1997.

 • Ε. Β. Koffman, Pascal, Prentice Hall, 1995.

 • Ε. Β. Koffman, Turbo Pascal, Prentice Hall, 1997.

 • J. M. Bishop, Pascal precisely, Prentice Hall, 1993.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece