ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 

Εξάμηνο σπουδών

A

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

8.0

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

6

Εργαστήριο

0

Σύνολο

6

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Καμβύσας Γρηγόριος*, Επίκουρος καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

* Ο κ. Γρ. Καμβύσας είναι μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές έννοιες του απειροστικού λογισμού συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής και της γραμμικής άλγεβρας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απλά μαθηματικά μοντέλα της φυσικής και της μηχανικής. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να εκτελεί πράξεις με διανύσματα και πίνακες, να υπολογίζει εμβαδόν μεταξύ καμπύλων, όγκους και επιφάνειες σχημάτων με αξονική συμμετρία, μήκη τόξων, ρυθμούς μεταβολής, παραγώγους και ολοκληρώματα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, να επιλύει αλγεβρικά γραμμικά συστήματα, να υπολογίζει τον αντίστροφο πίνακα, να προσδιορίζει ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, να αθροίζει βασικές αριθμητικές σειρές και να υπολογίζει αναπτύγματα Taylor.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Αριθμοί: φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί, άρρητοι, πραγματικοί, μιγαδικοί αριθμοί και μορφές αυτών.

Γραμμική άλγεβρα: διανύσματα, πίνακες (ορισμοί και βασικές πράξεις), γραμμικά συστήματα εξισώσεων, ορίζουσες (ορισμοί και ιδιότητες), ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, εφαρμογές.

Συναρτήσεις: ορισμοί, όρια και συνέχεια συναρτήσεων.

Παραγώγιση συναρτήσεων: ορισμός παραγώγου, ιδιότητες και κανόνες παραγώγισης, διαφορικό συνάρτησης, εφαρμογές.

Ολοκλήρωση συναρτήσεων: αόριστο και ορισμένο  ολοκλήρωμα, ιδιότητες, κανόνες και τεχνικές ολοκλήρωσης.

Σειρές συναρτήσεων, δυναμοσειρές.

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: ορισμοί, ιδιότητες και κανόνες παραγώγων διαφορικού και ολοκληρώματος συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, εφαρμογές.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • R. L. Finney, M. D. Weir, F. R. Giordano, Απειροστικός λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012.
  • Β. Σάλτα, Μαθηματικά Ι: Θεωρία και πράξη, Γκιούρδας Εκδοτική, 2012.
  • F. Ayres, Γενικά μαθηματικά (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1983.
  • M. R. Spiegel, Ανώτερα μαθηματικά (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1982.
  • B. H. Chirgwin, C. Plumpton, A course of mathematics for engineers and scientists (vol. 1), Pergamon Press, 1970.
  • A. Croft, T. Croft, R. Davison, Mathematics for engineers: A modern interactive approach, Prentice Hall, 2008.
  • K. A. Stroud, Dexter J. Booth, Engineering mathematics, Industrial Press, 2001.
  • M. Spivak, Calculus, Cambridge University Press, 2006.
  • H. S. Bear, Understanding calculus, IEEΕ Press / Wiley, 2003.  
  • S. P. Thompson, M. Gardner, Calculus made easy, St. Martin’s Press, 1998.

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece