ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

Εξάμηνο σπουδών

Α

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

4.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

Σύνολο

4

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο:

Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

 Καψάλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστότοπος θεωρίας

-

Ιστότοπος εργαστηρίου

E-class

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων που αφορούν την επιστήμη της πληροφορικής και τις εφαρμογές της. Παρέχονται στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των υπολογιστών, την παράσταση της πληροφορίας σε αυτούς, τη δομή και οργάνωσή τους, καθώς και εισαγωγικά στοιχεία προγραμματισμού και δικτύων υπολογιστών.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, εξέλιξη και εφαρμογές υπολογιστών.

Υπολογιστές και δεδομένα: παράσταση πληροφορίας στον υπολογιστή, αριθμητικά συστήματα, αριθμητικές πράξεις, αριθμητικοί κώδικες, κώδικες χαρακτήρων, κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, άλγεβρα Boole, λογικές πράξεις και υλοποίησή τους, ψηφιακά κυκλώματα.

Δομή, οργάνωση και λειτουργία υπολογιστή: βασικές αρχές, βασική δομή υπολογιστή, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αριθμητική λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου, μητρική κάρτα, κύρια μνήμη, βοηθητική μνήμη, κρυφή μνήμη, εικονική μνήμη, οργάνωση μνημών, τύποι μνημών, δίαυλοι, θύρες επικοινωνίας, μονάδες εισόδου‐εξόδου, μονάδες αποθήκευσης, μονάδες δικτύου.

Προγραμματισμός υπολογιστή: εξέλιξη προγραμματισμού, γλώσσες μηχανής, συμβολικές γλώσσες (χαμηλού επιπέδου), γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, μορφές προγραμματισμού, αρχές προγραμματισμού και τεχνικές σχεδιασμού προγραμμάτων, διαδικασίες δημιουργίας προγραμμάτων, αλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα, δομή προγραμμάτων, λειτουργικά συστήματα (βασικά χαρακτηριστικά, συστήματα και διαχείριση αρχείων, διαχείριση μνήμης και μέσων αποθήκευσης, παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων).

Δίκτυα υπολογιστών και διαδίκτυο: βασικές αρχές, εξέλιξη δικτύων, δομή δικτύου επικοινωνίας, διαδίκτυο, υπηρεσίες διαδικτύου, πρωτόκολλα επικοινωνίας, εφαρμογές διαδικτύου.

Λογισμικό και εφαρμογές γραφείου: λογισμικό συστήματος, λογισμικό και προγράμματα εφαρμογών, εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιήγηση διαδικτύου), εφαρμογές πολυμέσων.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη χρήση του. Περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν βασικά λειτουργικά συστήματα, χρήση και παραμετροποίηση παραθυρικών λειτουργικών συστημάτων, καθώς και χρήση και παραμετροποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, προγραμμάτων επεξεργασίας φύλλων εργασίας, προγραμμάτων δημιουργίας παρουσιάσεων και εφαρμογών πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • B. Forouzan, F. Mosharraf, Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • Σ. Τσιτμηδέλη, Ε. Τικτοπούλου, Εισαγωγή στην πληροφορική, Παν/κές Εκδόσεις Αράκυνθος, 2009.

 • Β. Αναστασόπουλου, Α. Σκόδρα, Εισαγωγή στην πληροφορική, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2001.

 • M. M. Mano, M. D. Ciletti, Ψηφιακή σχεδίαση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

 • J. C. Brookshear, Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

 • A. S. Tanenbaum, Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

 • Α. Τσουρουπλή, Κ. Κλημόπουλου, Εισαγωγή στην πληροφορική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2005.

 • W. Stallings, Οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

 • A. S. Tanenbaum, Η αρχιτεκτονική των υπολογιστών: Μια δομημένη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2000.

 • D. Ride, A balanced introduction to computer science, Prentice Hall, 2008.

 • D. Evans, Introduction to computing: Explorations in language, logic and machines, Creative Commons, 2011.

 • G. Anderson, D. Ferro, R. Hilton, Connecting with computer science, Cengage Learning, 2011.{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece