ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

Εξάμηνο σπουδών

A

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

1.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

0

Εργαστήριο

2

Σύνολο

2

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Τοπάλης Ευάγγελος , Μπέλλου Γεωργία, Μέντη Ανθούλα, Πανεπιστημιακοί υπότροφοι

Ιστότοπος εργαστηρίου

e-class

 

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται εκπαίδευση του φοιτητή πάνω στη χρήση του τεχνικού σχεδίου σαν βασικού πληροφοριακού μέσου επικοινωνίας με άλλους μηχανικούς, κατασκευαστές ή επιχειρηματίες, για την κατασκευή, την επισκευή και τη συντήρηση μιας συσκευής ή μιας εγκατάστασης.

Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των βασικών αρχών και κανόνων σχεδίασης σε συνδυασμό με την εκμάθηση ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής σχεδίασης.

Ακολουθεί η παρουσίαση/σχεδίαση βασικών ηλεκτρολογικών συμβόλων, η ανάλυση/σχεδίαση παραστατικών, λειτουργικών, μονογραμμικών και πολυγραμμικών σχεδίων μιας σειράς βασικών συνδεσμολογιών ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η παρουσίαση βασικών κανόνων και πρακτικών σχεδίασης μίας πλήρους εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οικίας.

Έπειτα γίνεται η παρουσίαση των βασικών αρχών του μηχανολογικού σχεδίου απαραίτητων για τη σαφή απεικόνιση εξαρτημάτων και κυρίως για την αναγνώριση – ανάγνωση ενός μηχανολογικού σχεδίου.

Τέλος, γίνεται μία παρουσίαση βασικής σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη βοήθεια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής σχεδίασης.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά εργαστηριακών ασκήσεων:

 • Εξοικείωση με το περιβάλλον ηλεκτρονικής σχεδίασης.

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο:

 • Μονογραμμική και πολυγραμμική σχεδίαση βασικών συμβόλων ή εξαρτημάτων ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Μονογραμμική και πολυγραμμική σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ασθενών και ισχυρών ρευμάτων).
 • Μονογραμμική και πολυγραμμική σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.
 • Σχεδίαση πλήρους εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας (ασθενών και ισχυρών ρευμάτων).

Μηχανολογικό Σχέδιο:

 • Βασικές οδηγίες σχεδίασης, σχεδίαση όψεων, σχεδίαση τομών ή ημιτομών και διαστασιολόγηση μηχανολογικών εξαρτημάτων.

Ηλεκτρονικό Σχέδιο:

 • Σχεδίαση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Βοβός Παναγής, Τοπάλης Ευάγγελος, Τεχνικό Σχέδιο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, 2η έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε., 2015, ISBN: 978-960-456-462-0.

 • Μουρούτσος Σ. Μάλλιαρης Γ., Τεχνικό Σχέδιο 3η έκδοση, Εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2014, ISBN: 978-618-5066-53-6.

 • Α. Γούτη, Ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΙ, Εκδόσεις Ίων, 2008.

 • Ι. Β. Καρατράσογλου, Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Εκδόσεις Ίων, 1998.

 • Π. Δ. Μπούρκα, Α. Δ. Πολυκράτη, Κ. Δ. Χαλεβίδη, Εισαγωγή στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2011.

 • M. Schuh, Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 1997.

 • Χ. Φ. Καβουνίδη, Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1998.

 • Ν. Ξένου, Ηλεκτρονικό σχέδιο, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1998.

 • Α. Αντωνιάδη, Μηχανολογικό σχέδιο, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

 • Β. Παπαμητούκα, Μηχανολογικό σχέδιο, University Studio Press, 2002.

 • Α. Παππά, Δ. Αναγνωστόπουλου, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1985.

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece