ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαίδευση

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που Περισσότερα...

 

Τίτλος μαθήματος

ΦΥΣΙΚΗ

 

Εξάμηνο σπουδών

A

Διδακτικές ή Πιστωτικές Μονάδες

5.5

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

Σύνολο

5

Κατηγορία μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Υπεύθυνος διδασκαλίας

Θεωρία:

Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής

Εργαστήριο:

 Τσάκαλος Νικόλαος,  Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ιστότοπος θεωρίας

E-class

Ιστότοπος εργαστηρίου

-

Στόχοι του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η κάλυψη βασικών εννοιών και αρχών της φυσικής συνδυάζοντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή και το φυσικό κόσμο. Αναλύονται βασικές αρχές από τη μηχανική οι οποίες είναι χρήσιμες για το σπουδαστή στην εξήγηση και αφομοίωση άλλων εννοιών που θα συναντήσει στη διάρκεια των σπουδών του. Η συνύπαρξη των παραπάνω γνώσεων μαζί με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος γρήγορη εξοικείωση με τις βασικές αρχές της μηχανικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Θεωρία

Αρχές και μέθοδοι φυσικής, συστήματα μονάδων, διαστάσεις, μεγέθη στη φυσική.

Κινηματική υλικού σημείου: περιγραφή κινήσεως, ταχύτητα, επιτάχυνση, είδη κινήσεων.

Αρχές δυναμικής: δυνάμεις και αξιώματα του Νεύτωνα, θεμελιώδης νόμος της μηχανικής, κεντρομόλος δύναμη, νόμος του Νεύτωνα και παγκόσμια έλξη, βάρος σωμάτων, τριβή, δυνάμεις αντίστασης στην κίνηση των σωμάτων, δύναμη ελατηρίου.

Έργο, ενέργεια, ισχύς: έργο που παράγεται από σταθερές και μεταβλητές δυνάμεις, κινητική ενέργεια σώματος που εκτελεί μεταφορική κίνηση, θεώρημα διατήρησης της ενέργειας, δυναμική ενέργεια, θεώρημα έργου ενέργειας, υπολογισμός δυνάμεων σε συντηρητικά πεδία.

Ορμή, ώθηση δύναμης, πυρηνικές, ηλεκτρομαγνητικές και μοριακές δυνάμεις.

Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος: είδη κινήσεων στερεού σώματος, κινητική ενέργεια σώματος που εκτελεί μεταφορική κίνηση, στροφική κίνηση, ροπή αδράνειας, κινητική ενέργεια σώματος που εκτελεί σύνθετη κίνηση, θεμελιώδης νόμος της στροφικής κινήσεως, στροφορμή, διατήρηση στροφορμής.

Συστήματα σωμάτων: εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, κέντρο μάζας συστήματος σωμάτων.

Πεδία δυνάμεων: πεδίο βαρύτητας, ηλεκτροστατικό και μαγνητικό πεδίο.

Ταλαντώσεις: απλή αρμονική κίνηση, συνθήκη παραγωγής ελεύθερης αρμονικής ταλάντωσης, ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση.

Θερμότητα: διαστολή σωμάτων, μεταβολές καταστάσεως αερίων, έργο που παράγεται ή καταναλώνεται κατά τη μεταβολή του όγκου των αερίων, είδη μεταβολών, θεμελιώδης νόμος θερμιδομετρίας.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν τη μελέτη ελεύθερων ταλαντώσεων απλού εκκρεμούς, το νόμο του Hooke (προσδιορισμό σταθεράς ελατηρίου, ταλαντώσεις ελατηρίου), τη μελέτη στροφικών ταλαντώσεων και ροπής αδράνειας, τον προσδιορισμό συχνότητας ταλάντωσης διαπασών, τον προσδιορισμό ταχύτητας του ήχου στον αέρα, τη μελέτη διαστολής στερεών και υγρών (προσδιορισμό του συντελεστή γραμμικής διαστολής), τους νόμους των αερίων (επιβεβαίωση των νόμων Boyle και Mariotte), τη μελέτη εφελκυσμού υλικών, τη μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής των υγρών και την επιβεβαίωση του νόμου Poiseuille

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • R. A. Serway, Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, Τόμος 1: Μηχανική, Έκδοση Λ. Κ. Ρεσβάνη, 1990.

 • D. Schaum, C. W. Van der Merwe, Γενική Φυσική (Schaum's Οutline Series), ΕΣΠΙ Εκδοτική, 1980.

 • H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος 1: Μηχανική - θερμοδυναμική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2009.

 • F. J. Bueche, Πανεπιστημιακή Φυσική: Θεωρία και προβλήματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.

 • R. D. Knight, Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, Τόμος ΙΑ: Μηχανική - θερμοδυναμική, Εκδόσεις Ίων, 2010.

 • R. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman: Μηχανική - ακτινοβολία -θερμότητα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

 • P. G. Hewitt, Οι έννοιες της φυσικής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2005.

 • D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Φυσική, Τόμος 1, Επιστημονικές και Τεχνολογικές Εκδόσεις Α. Γ. Πνευματικού, 2009.

 • F. S. Crawford, Μαθήματα φυσικής του παν/μίου Berkeley, Τόμος 1: Μηχανική, Εκδόσεις Συμμετρία, 1989.

 • J. R. Taylor, Classical mechanics, University Science Books, 2005.

 • H. C. Corben, P. Stehle, Classical mechanics, Wiley, 1994.

 • M. Alonso, E. J. Finn, Physics, Prentice Hall, 1992.


{/slider}

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece